Table of Contents

Persondatapolitik

Vi er meget glade for din interesse i vores virksomhed. Data beskyttelse har en særlig stor betydning for forvaltningen af nikken Consulting Alexander Russ. En brug af internetsider af nikken Consulting Alexander Russ er muligt uden nogen angivelse af personlige data. Men hvis en person ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan vi kræve behandling af personlige data. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indsamler vi generelt den pågældende persons samtykke.

Behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer på en person, udføres altid i overensstemmelse med den grundlæggende databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med nikken råd Alexander Landespecifikke bestemmelser om databeskyttelse gældende for Russ. Ved hjælp af denne Databeskyttelseserklæring ønsker vores virksomhed at informere offentligheden om karakteren, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de berørte personer om de rettigheder, de er skyld i, ved hjælp af denne Databeskyttelseserklæring.

Den nikken Consulting Alexander Russ har gennemført en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger som en controller til behandling med henblik på at sikre den mest komplette beskyttelse af de personlige data behandles via denne hjemmeside. Internet baserede dataoverførsler kan dog generelt have sikkerhedssvagheder, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Derfor skal enhver berørt person frit kunne videregive personoplysninger til os på alternative ruter, f. eks.

1. definitioner

Privatlivets fred politik nikken Consulting Alexander Russ er baseret på den terminologi, der anvendes af det europæiske direktiv og regulering udbyder i vedtagelsen af den grundlæggende data beskyttelse forordning (DS-GMO). Vores fortrolighedspolitik bør være let at læse og forstå for både offentligheden og vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare den terminologi, der anvendes på forhånd.

Vi bruger følgende vilkår i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, blandt andet:

 • A) personoplysninger

  Personoplysninger er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den pågældende person”). Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

 • b) betroffene Person

  Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • c) Verarbeitung

  Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

 • d) Einschränkung der Verarbeitung

  Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

 • e) Profiling

  Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

 • f) Pseudonymisierung

  Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

 • g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

  Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

 • h) Auftragsverarbeiter

  Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

 • i) Empfänger

  Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

 • j) Dritter

  Tredjemand skal være en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller et andet organ, som ikke er den registrerede, den ansvarlige person, registerføreren og de ansvarlige personer under direkte ansvar Registerførere har tilladelse til at behandle personoplysninger.

 • k) samtykke

  Samtykke gives af den pågældende person frivilligt til det pågældende tilfælde på en velinformeret og utvetydig måde, i form af en erklæring eller enhver anden klart bekræftet retsakt, som den pågældende person Forstå, at du accepterer behandlingen af de personlige oplysninger i forbindelse med dig.

2. navn og adresse på den registeransvarlige

Den person, der er ansvarlig for anvendelsen af den grundlæggende databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser med en databeskyttelseslovgivning, er:

Nikken Consulting Alexander Russ

Tjørn sti 2a

28355 Bremen,

Tyskland

Telefon: + 49 (0) 421 1687158

E-mail: Russ@wellnesshome24.com

Hjemmeside: wellnesshome24.de

3. cookies

Internetsider af nikken Consulting Alexander Russ bruge cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes via en Internet browser på et computersystem.

Mange Internet steder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er et entydigt id for cookies. Den består af en streng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den enkelte browser for den registrerede fra andre Internet browsere, der indeholder andre cookies. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann die Nikken Beratung Alexander Russ den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der Nikken Beratung Alexander Russ erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Nikken Beratung Alexander Russ keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Nikken Beratung Alexander Russ daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

5. abonnement på vores nyhedsbrev

På hjemmesiden for nikken Consulting Alexander Russ, får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. De personoplysninger, der overføres til den dataansvarlige med henblik på bestilling af nyhedsbrevet, skyldes den anvendte inputmaske.

Den nikken konsulentfirma Alexander Russ informerer sine kunder og forretningspartnere med jævne mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev om tilbud i selskabet. Vores virksomheds nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den pågældende har en gyldig e-mail-adresse og (2) den pågældende person tilmelder sig nyhedsbrevet. Af juridiske årsager vil en bekræftelses-e-mail blive sendt til den e-mail-adresse, der er registreret for nyhedsbrevet for første gang i proceduren for dobbelt tilmelding. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af e-mail-adressen har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet som den pågældende person.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, gemmer vi også IP-adressen på internetudbyderen af det edb-system, der anvendes af den registrerede på registreringstidspunktet, samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne forstå den (mulige) misbrug af e-mail-adressen på en berørt person på et senere tidspunkt og derfor tjener den registeransvarliges retlige beskyttelse.

De personlige data, der indsamles som en del af en ansøgning om nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevet service eller en registrering i denne forbindelse, som i tilfælde af ændringer i Newsletterangebot eller ændringen af den tekniske Omstændigheder. De personlige oplysninger, der indsamles inden for rammerne af nyhedsbrevets service, vil ikke blive videregivet til tredjepart. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den pågældende person. Samtykke til lagring af personoplysninger, som den pågældende person har givet os til nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde på et hvilket som helst tidspunkt direkte på nyhedsbrevets hjemmeside eller at kommunikere dette til den registeransvarlige på andre måder.

6. sporing af nyhedsbreve

Nyhedsbrevet af nikken Consulting Alexander Russ indeholder såkaldte Web-beacons. En web beacons er en miniature grafik, der er indlejret i sådanne e-mails, som er sendt i HTML-format for at aktivere en log-fil optagelse og en logfil analyse. Dette giver mulighed for en statistisk vurdering af succes eller fiasko af online marketing kampagner. Baseret på den indlejrede optælling pixel, kan nikken rådgiver Alexander Russ se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en berørt person, og hvilke links i e-mailen blev adgang til af den registrerede.

Sådanne personoplysninger, der indsamles via web-beacons i nyhedsbrevene, lagres og vurderes af den registeransvarlige for nyhedsbrevet for at optimere indholdet af fremtidige nyhedsbreve og endnu bedre Pågældendes interesser. Disse personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart. De pågældende personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde den særskilte erklæring om samtykke, der er givet ved proceduren for dobbelt tilmelding. Efter tilbagekaldelse vil disse personlige oplysninger blive slettet af controlleren. En afmelde fra modtagelsen af nyhedsbrevet indebærer nikken råd Alexander Russ automatisk som en tilbagekaldelse.

7. mulighed for kontakt via hjemmesiden

Hjemmesiden for nikken Consulting Alexander Russ indeholder oplysninger på grundlag af juridiske bestemmelser, som giver hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også er en generel Adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en berørt person får kontakt med den registeransvarlige via e-mail eller via en kontakt formular, gemmes de personoplysninger, som den pågældende person har fremsendt, automatisk. Sådanne personoplysninger, som en person har givet på frivillig basis til den registeransvarlige, skal opbevares med henblik på behandling eller kontakt til den pågældende person. Disse personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart.

8. rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun personoplysninger om den pågældende person i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå opbevarings formålet, eller hvis det sker i henhold til EU-direktivet og regulerings udbyderen eller En anden lovgivende forsamling er fastsat i love eller bestemmelser, som er underlagt den registeransvarlige.

Hvis formålet med oplagringen ikke udløber, eller hvis en oplagringsperiode, der er fastsat i EU-direktivet og regulerings udbyderen eller en anden kompetent lovgiver, annulleres, vil personoplysningerne blive rutinemæssigt og i overensstemmelse med de juridiske Forordninger blokeres eller slettes.

9. den berørte persons rettigheder

 • A) ret til bekræftelse

  Enhver berørt person har ret til, i henhold til EU-direktivet og regulerings udbyderen, at kræve, at den registeransvarlige underrettes om behandlingen af personoplysninger om vedkommende. Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan hun til enhver tid kontakte en af den registeransvarliges ansatte.

 • b) ret til information

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til på et hvilket som helst tidspunkt i henhold til det europæiske direktiv og forordning giveren gratis oplysninger om den persons lagrede Personoplysninger og en kopi af disse oplysninger. Hertil kommer, at det europæiske direktiv og regulerings donoren har meddelt den pågældende følgende oplysninger:

  • Behandlingsformål
  • De kategorier af personoplysninger, der behandles
  • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet videregivet til eller fortsat videregives til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • Om muligt den planlagte varighed, som Personoplysningerne opbevares i, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for at fastsætte denne varighed
  • Hvorvidt der foreligger en ret til at berigtige eller slette de personoplysninger, der vedrører den, eller til at begrænse den ansvarlige persons behandling eller indsigelse mod en sådan behandling
  • Hvorvidt en tilsynsmyndighed har ret til at klage
  • Hvis de personlige oplysninger ikke indsamles fra den registrerede: alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af de
  • Eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4, i GMO’en, og i det mindste i sådanne tilfælde meningsfulde oplysninger om den pågældende logik og omfanget og virkningen af en Denne behandling af den pågældende

  Den registrerede har desuden ret til adgang til oplysninger om, hvorvidt personlige oplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller en international organisation. I så fald skal den pågældende også have ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overdragelsen.

  Hvis den registrerede ønsker at benytte sig af denne ret til aktindsigt, kan hun til enhver tid kontakte en af den registeransvarliges ansatte.

 • c) ret til berigtigelse

  Enhver person, der berøres af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til EU-direktivet og regulerings udbyderen at kræve øjeblikkelig berigtigelse af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Den pågældende skal desuden, under hensyn til behandlingsformål, have ret til at kræve fuldendelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder i form af en supplerende angivelse.

  Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne berigtigelses rettighed, kan hun til enhver tid henvende sig til en af den registeransvarliges ansatte.

 • D) ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at kræve, at den registeransvarlige i henhold til det europæiske direktiv og forordning skal slette de personlige oplysninger om ham straks, forudsat at Af en af følgende grunde, og i det omfang behandlingen ikke er påkrævet:

  • Personoplysningerne blev indsamlet til sådanne formål eller behandlet på anden måde, som de ikke længere er nødvendige for.
  • Den pågældende tilbagekalder det samtykke, der er omhandlet i artikel 6, litra 1 (a) DS-GMO’er eller artikel 9, litra a) 2 (a) DS-GMO, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandling.
  • Den pågældende skal i overensstemmelse med artikel 21, litra 1 DS-GMO modstand mod forarbejdning, og der er ingen tvingende årsager til forarbejdning, eller den pågældende skal i henhold til artikel 21, litra 2 DS GMO indvending mod forarbejdning.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet i en ulovlig form.
  • Det er nødvendigt at slette personoplysninger for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige person er underlagt.
  • Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der leveres i henhold til artikel 8, stk. 2. 1 DS GMO.

  Hvis en af de ovennævnte grunde gælder, og en berørt person ønsker at indlede sletning af personlige data, der er lagret i nikken Consulting Alexander Russ, kan det til enhver tid kontakte en medarbejder i behandlingen Den ansvarlige person. Medarbejderen af nikken konsulentfirma Alexander Russ vil sørge for, at anmodningen om sletning straks opfyldes.

  De personlige oplysninger blev offentliggjort af nikken Consulting Alexander Russ og er vores virksomhed som ansvarlig i overensstemmelse med artikel 17 para. 1 DS GMO for sletning af personoplysninger, nikken Consulting Alexander Russ, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og gennemførelsesomkostningerne, skal træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske midler, for at sikre, at andre databehandling Personer, der er ansvarlige for behandlingen af de offentliggjorte personoplysninger, meddeler, at den registrerede er ansvarlig for sletning af alle links til disse personoplysninger eller Kopier eller replikater af sådanne personoplysninger, for så vidt behandlingen ikke er påkrævet. Medarbejderen af nikken konsulentfirma Alexander Russ vil arrangere de nødvendige i individuelle sager.

 • e) ret til begrænsning af behandling

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til EU-direktivet og forordningens giver at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den pågældende i en periode, som gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere rigtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, den berørte person afviser sletning af personoplysninger og kræver i stedet, at brugen af personoplysningerne begrænses.
  • Den person, der er ansvarlig, har ikke længere brug for personoplysninger til behandlingsformål, men den enkelte har brug for den til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • Den pågældende har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med Artikel 21, litra 1 DS GMO, og det er endnu ikke afgjort, om den ansvarlige persons legitime grunde er fremherskende i forhold til den registreredes.

  Hvis en af de ovennævnte betingelser er givet, og en berørt person ønsker at kræve begrænsning af personlige data, der er lagret i nikken Consulting Alexander Russ, kan den til enhver tid kontakte en medarbejder i Controller. Den ansatte i den nikken rådgivende firma Alexander Russ vil indlede en begrænsning af behandlingen.

 • f) ret til dataoverførsel

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til EU-direktivet og regulerings udbyderen at give de personoplysninger, der vedrører den, og som er blevet fremlagt af den pågældende til en ansvarlig person, I et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Den har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden person, der er ansvarlig uden hindringer af den person, der har ansvaret for personoplysningerne, forudsat at behandlingen er baseret på det samtykke, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1 (a) DS-GMO’er eller artikel 9, litra a) 2, litra a, eller om en kontrakt i henhold til artikel 6, litra a. 1 b DS-GMO’er er baseret og forarbejdet ved hjælp af automatiserede procedurer, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave, der er i offentlighedens interesse eller udøvet af offentlig myndighed, som er Ansvarlig.

  Ved udøvelsen af sin ret til at overføre data skal den pågældende i henhold til artikel 20, litra 1 DS-GMO retten til at opnå, at personoplysningerne videregives direkte af en person, der er ansvarlig over for en anden ansvarlig, i det omfang dette er teknisk muligt, og for så vidt dette ikke påvirker andre personers rettigheder og frihedsrettigheder Være.

  Med henblik på at gøre retten til at overføre data, kan den pågældende til enhver tid kontakte en ansat i nikken Consulting Alexander Russ.

 • g) ret til indsigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til af årsager, der er opstået på grund af sin særlige situation, at være underlagt behandlingen af personoplysninger, som det europæiske direktiv og forordning Data som følge af artikel 6, litra (1) (e) eller (f) DS GMO skal appelleres. Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser.

  Den nikken Consulting Alexander Russ ikke længere behandler de personlige oplysninger i tilfælde af oppositionen, medmindre vi kan vise sig tvingende grunde til behandling, der er relevante for de interesser, rettigheder og frihedsrettigheder for den pågældende person eller behandlingen tjener til at påberåbe sig, udøve eller forsvare retskrav.

  Hvis nikken Consulting Alexander Russ behandler personoplysninger med henblik på at drive direkte reklame, den pågældende person har ret til at gøre indsigelse til enhver tid til behandling af personoplysninger med henblik på en sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er relateret til en sådan direkte reklame. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Nikken Beratung Alexander Russ der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Nikken Beratung Alexander Russ die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

  Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Nikken Beratung Alexander Russ zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

  Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter der Nikken Beratung Alexander Russ oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

 • h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

  Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Nikken Beratung Alexander Russ angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

  Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

  Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

10. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Funktionen des Amazon-Partnerprogramms

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms auf dieser Internetseite Amazon-Komponenten integriert. Die Amazon-Komponenten wurden von Amazon mit dem Ziel konzipiert, Kunden über Werbeanzeigen auf unterschiedliche Internetseiten der Amazon-Gruppe, insbesondere auf Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it und Amazon.es. BuyVIP.com gegen Zahlung einer Provision zu vermitteln. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann durch die Nutzung der Amazon-Komponenten Werbeeinnahmen generieren.

Betreibergesellschaft dieser Amazon-Komponenten ist die Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg.

Amazon setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden einzelnen Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Amazon-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Amazon-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an Amazon zu übermitteln. Som en del af denne tekniske proces, er Amazon givet kendskab til personlige oplysninger, som Amazon vil bruge til at spore oprindelsen af ordrer modtaget fra Amazon og efterfølgende give en provision forlig. Amazon kan blandt andet forstå, at den pågældende person har klikket på en partner link på vores hjemmeside.

Den pågældende kan på et hvilket som helst tidspunkt forhindre, at cookies opsættes via vores internetside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte internetbrowser og er derfor permanent i modstrid med indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte Internet browser ville også forhindre Amazon i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Hertil kommer, at cookies, der allerede er fastsat af Amazon kan slettes til enhver tid gennem en Internet browser eller andre software-programmer.

Yderligere oplysninger og den gældende fortrolighedspolitik af Amazon kan fås på https://www.Amazon.de/GP/Help/Customer/display.html?nodeId=3312401.

12. fortrolighedspolitik for brug og brug af Google Remarketing

Controlleren har integrerede tjenester fra Google Remarketing på dette websted. Google Remarketing er en funktion i Google AdWords, der giver en virksomhed mulighed for at vise annoncer til sådanne internetbrugere, der tidligere har været på selskabets hjemmeside. Integrationen af Google Remarketing giver en virksomhed mulighed for at oprette brugerrelaterede reklamer og derfor vise interesse relevante annoncer for Internet brugeren.

Det driftsselskab af Googles remarketings tjenester er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, ca 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise interesse relevante reklamer. Google Remarketing giver os mulighed for at se reklamer på Google-netværket eller vise dem på andre websteder, der er skræddersyet til de individuelle behov og interesser for Internet brugere.

Google Remarketing sætter en cookie på den berørte persons informationsteknologi system. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Ved at indstille cookien vil Google kunne genkende den besøgende på vores websted, når det efterfølgende ringer op til websteder, der også er medlemmer af Google-netværket. Ved hvert opkald til et websted, hvor tjenesten er blevet integreret af Google Remarketing, identificerer den berørte persons Internet browser automatisk sig selv på Google. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, såsom IP-adressen eller brugerens surfing-adfærd, som Google blandt andet bruger til at vise interesse relevante reklamer.

Ved hjælp af cookien gemmes personlige oplysninger, for eksempel de Internet sider, som den registrerede har besøgt. Hver gang du besøger vores websider, overføres personlige oplysninger, herunder IP-adressen på den Internet forbindelse, som den registrerede anvender, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personlige oplysninger, der er indsamlet via den tekniske procedure, til tredjeparter.

Den pågældende kan på et hvilket som helst tidspunkt forhindre, at cookies opsættes via vores internetside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte internetbrowser og er derfor permanent i modstrid med indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte Internet browser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Desuden kan en cookie, der allerede er angivet af Google Analytics, slettes til enhver tid via internet browseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den pågældende mulighed for at gøre indsigelse mod Googles reklame. For at gøre dette, skal den registrerede få adgang til www.Google.de/Settings/ads link fra hver af de Internet-browsere, den bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og den relevante Google-politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan fås på https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy/.

13. fortrolighedspolitik for brug og brug af Google AdWords

Controlleren har integreret Google AdWords på dette websted. Google AdWords er en Internet reklame tjeneste, der giver annoncører mulighed for at se både Google søgemaskineresultater og Google-netværket. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at definere foruddefinerede søgeord, der kun viser en annonce i Googles søgemaskineresultater, hvis brugeren anvender søgemaskinen til at finde et nøgleord, der er relevant Søgeresultat. På Google-netværket distribueres annoncerne på emne-relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme og i overensstemmelse med de tidligere definerede søgeord.

Det driftsselskab af tjenesterne i Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, ca 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er anvendelsen af vores hjemmeside ved indsættelse af interesse-relevante reklamer på hjemmesiderne for tredjeparter og i søgemaskinens resultater af søgemaskinen Google og en visning af tredjepartsreklamer på Vores hjemmeside.

Hvis en berørt person når vores hjemmeside via en Google-annonce, vil Google placere en såkaldt konverterings cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. En konverterings cookie udløber efter tredive dage og vil ikke blive brugt til at identificere den pågældende person. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at afgøre, om visse underordnede sider, såsom indkøbsvognen fra et onlinebutiks system, er blevet indkaldt på vores hjemmeside. Konverteringscookien giver både os og Google mulighed for at forstå, om en berørt person, der har nået vores websted via en AdWords-annonce, har genereret en salgsordre, dvs.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Hver gang du besøger vores websider, overføres personlige oplysninger, herunder IP-adressen på den Internet forbindelse, som den registrerede anvender, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personlige oplysninger, der er indsamlet via den tekniske procedure, til tredjeparter.

Den pågældende kan på et hvilket som helst tidspunkt forhindre, at cookies opsættes via vores internetside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte internetbrowser og er derfor permanent i modstrid med indstillingen af cookies. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Desuden har den pågældende mulighed for at gøre indsigelse mod Googles reklame. For at gøre dette, skal den registrerede få adgang til www.Google.de/Settings/ads link fra hver af de Internet-browsere, den bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og den relevante Google-politik om beskyttelse af personlige oplysninger kan fås på https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy/.

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Personen nutzen LinkedIn in mehr als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die größte Plattform für Businesskontakte und eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt.

Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig.

Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In) ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von der betroffenen Person verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. Weitere Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins können unter https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese Information dem persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufes unserer Internetseite gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die LinkedIn-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt.

LinkedIn tilbyder https://www.LinkedIn.com/psettings/Guest-Controls muligheden for at afmelde e-mails, sms’er og målrettede annoncer og administrere annonceindstillinger. LinkedIn bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, comScore, Eloqua, og Lotame, der kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.LinkedIn.com/legal/cookie-Policy. Den eksisterende LinkedIn-politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy. LinkedIn cookie-politik findes på https://www.LinkedIn.com/legal/cookie-Policy.

16. fortrolighedspolitik for brug og brug af Pinterest

Controlleren har på dette websted komponenter i Pinterest Inc. Integreret. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Pinterest gør det muligt for brugerne af det sociale netværk at udgive billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser af virtuelle vægge (såkaldt pinkode), som igen deles af andre brugere (såkaldt Repinnen) eller kommenteret.

Pinterests driftsselskab er Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, ca 94103, USA.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette internetsted, som drives af den registeransvarlige, og hvor en Pinterest-komponent (Pinterest-plug-in) er blevet integreret, er internetbrowseren på IT system af den berørte person automatisk induceret af den respektive Pinterest komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende Pinterest komponent på Pinterest. Du kan finde flere oplysninger om Pinterest på https://Pinterest.com/. Som en del af denne tekniske proces vil Pinterest være opmærksom på den specifikke nederste side på vores websted, som besøges af den pågældende person.

Hvis den registrerede er logget på Pinterest på samme tid, genkender Pinterest hvert enkelt opkald på vores websted af den registrerede og i hele varigheden af det pågældende ophold på vores websted, som konkrete undersider Besøgt den pågældende person på vores Internet side. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles af Pinterest til den pågældendes respektive Pinterest-konto. Hvis den berørte person trykker på en Pinterest-knap, der er integreret på vores website, tildeler Pinterest disse oplysninger til den personlige Pinterest-brugerkonto for den registrerede og gemmer disse personlige oplysninger.

Pinterest modtager oplysninger via Pinterest-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, når den registrerede er logget på Pinterest på tidspunktet for adgang til vores websted. Det sker uanset om den pågældende klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Pinterest von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Pinterest-Account ausloggt.

Die von Pinterest veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die unter https://about.pinterest.com/privacy-policy abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Pinterest.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums.

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet.

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Xing

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Xing integriert. Xing ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das die Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich anlegen. Unternehmen können beispielsweise Unternehmensprofile erstellen oder Stellenangebote auf Xing veröffentlichen.

Betreibergesellschaft von Xing ist die XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Xing-Komponente (Xing-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Xing-Komponente von Xing herunterzuladen. Weitere Informationen zum den Xing-Plug-Ins können unter https://dev.xing.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist, erkennt Xing mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Xing-Buttons, beispielsweise den „Share“-Button, ordnet Xing diese Information dem persönlichen Xing-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Xing von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Xing-Account ausloggt.

Die von Xing veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.xing.com/privacy abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Xing. Ferner hat Xing unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Datenschutzhinweise für den XING-Share-Button veröffentlicht.

19. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

20. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. D DS GMO.
I sidste ende kan forædlingsprocesserne baseres på artikel 6, jeg har oplyst. F DS GMO. Dette retsgrundlag er baseret på forædlingsprocesser, der ikke er omfattet af nogen af de førnævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller tredjemand, forudsat at de interesser, Pågældende persons grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Vi har især lov til at foretage en sådan behandling, fordi de er blevet nævnt specifikt af den europæiske lovgiver. I denne forbindelse fandt han, at en berettiget interesse kunne være berettiget, hvis den pågældende person er den ansvarlige parts kunde (betragtning 47, andet punktum, i DS-GMO).

21. legitime interesser i den behandling, der forfølges af den ansvarlige person eller tredjemand

Behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, jeg har oplyst. F DS-GMO er vores legitime interesse i at udføre vores forretningsaktiviteter til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærers trivsel.

22. varighed, for hvilken Personoplysningerne opbevares

Kriteriet for varigheden af lagringen af personoplysninger er den respektive juridiske opbevaringsperiode. Ved regnskabsårets afslutning slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, medmindre de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller for indledningen af kontrakten.

23. juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser om levering af personoplysninger; nødvendige for aftalens indgåelse den pågældende persons forpligtelse til at afgive personoplysninger Mulige konsekvenser af manglende indsættelse

Vi vil gerne meddele dem, at levering af personoplysninger er delvis påkrævet ved lov (f. eks. skatteregler) eller også kan være et resultat af kontraktmæssige bestemmelser (f. eks. oplysninger om kontraktpartneren).
Nogle gange kan det være nødvendigt for en kontrakt at blive indgået, at en berørt person giver os personlige oplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den pågældende person, for eksempel, er forpligtet til at give os personlige oplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med det. Manglende tilvejebringelse af personoplysninger ville føre til, at kontrakten ikke blev lukket med den pågældende person.
Den pågældende person skal, inden han giver personoplysninger, kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder afklarer den enkelte sag om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller ved aftale eller er nødvendig for indgåelsen af aftalen, om der er en forpligtelse til at give den personlige Oplysninger og konsekvenserne af ikke-tilvejebringelse af personoplysninger.

24. eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer Datenschutzbeauftragter Schwaben tätig ist, in Kooperation mit den Datenschutz Anwälten der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte erstellt.

25. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan videregive disse personlige oplysninger, der er indsamlet via den tekniske procedure, til tredjeparter.

Den pågældende kan på et hvilket som helst tidspunkt forhindre, at cookies opsættes via vores internetside, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte internetbrowser og er derfor permanent i modstrid med indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte Internet browser ville også forhindre Google i at sætte en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Desuden kan en cookie, der allerede er angivet af Google Analytics, slettes til enhver tid via internet browseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden er den registrerede i stand til at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af oplysninger, der er genereret af Google Analytics, om brugen af dette websted og Googles behandling af sådanne data. For at gøre dette, skal den pågældende downloade og installere en browser add-on under linket https://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout. Denne Browsertilføjelse fortæller Google Analytics om JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet kan sendes til Google Analytics. Installationen af browsertilføjelsesprogrammet anses for at være en selvmodsigelse af Google. Hvis den registreredes informationsteknologisystem slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den pågældende re-installere browsertilføjelsesprogrammet for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsesprogrammet afinstalleres eller deaktiveres af den berørte person eller en anden person, der kan henføres til dit strømområde, vil du muligvis kunne geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsesprogrammet.

Fravælge [ga-optout text=”Google Analytics deaktivieren”]

Yderligere oplysninger og den gældende Google privatlivspolitik kan findes på https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy/and på http://www.Google.com/Analytics/Terms/de.html. Google Analytics er forklaret mere detaljeret på dette link https://www.Google.com/intl/de_DE/Analytics/.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]