Grondwater: Het onzichtbare zichtbaar maken…

Wereldwaterdag wordt wereldwijd één keer per jaar gevierd om het bewustzijn van het belang van betaalbare en duurzame toegang tot schoon water te vergroten. Het werd in 1993 door de Verenigde Naties geïntroduceerd om de aandacht te vestigen op de wereldwijde watercrisis. Tegenwoordig vindt wereldwaterdag elk jaar plaats op 22 maart.

Het thema van Wereldwaterdag 2022 is Grondwater: Het Onzichtbare Zichtbaar maken.” Wereldwaterdag vestigt de aandacht op de wereldwijde waterschaarste en elk jaar staat het onderwerp onder een belangrijk aspect van water. Grondwater is belangrijk over de hele wereld omdat het de meest voorkomende bron van zoet water op aarde is.1 Het is water dat zich onder het aardoppervlak bevindt in de holtes en spleten van gesteente en grond. Deze lagen aarde, zand, gesteente en grind, die bruikbare hoeveelheden grondwater bevatten, worden watervoerende lagen genoemd.

Grondwater is onzichtbaar, maar de effecten ervan zijn overal zichtbaar. Uit het zicht, onder onze voeten, is grondwater een verborgen schat die ons leven verrijkt. In de droogste delen van de wereld is het misschien wel het enige water dat mensen hebben. Bijna al het zoete water in de wereld is grondwater, dat voorziet in drinkwatervoorziening, sanitaire voorzieningen, landbouw, industrie en ecosystemen. Op veel plaatsen wordt grondwater te veel gebruikt en vervuild door menselijke activiteiten. Op andere plaatsen weten we gewoon niet hoeveel water daar beneden is, wat betekent dat we misschien een potentieel vitale waterbron missen. Arabisch cijfer

Met ongeveer 97% van het niet-bevroren zoete water op aarde is grondwater een belangrijke natuurlijke hulpbron die bijdraagt aan de menselijke ontwikkeling. Ongeveer 50% van de wereldbevolking drinkt dagelijks grondwater en het is van cruciaal belang om de plattelandsbevolking, die ver van het oppervlaktewater en de infrastructuur leeft, te voorzien van kunstmatige pijpleidingen. 3

Grondwater is een vitale hulpbron die bijna de helft van het totale drinkwater in de wereld levert, ongeveer 40% van het water voor geïrrigeerde landbouw en ongeveer een derde van het water dat nodig is voor de industrie. Ondanks deze indrukwekkende feiten en cijfers is het onzichtbare grondwater voor de meeste mensen uit het zicht en uit het hoofd. Menselijke activiteiten, waaronder bevolkings- en economische groei en klimaatvariabiliteit, verhogen de druk op grondwaterbronnen snel. Ernstige problemen met uitputting en vervuiling worden gemeld uit vele delen van de wereld. 4

De beoordeling van de wereldwijde grondwatervoorraden is een van de belangrijkste taken van het International Groundwater Resources Assessment Centre. (IGRAC) is een centrum van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), die opereert onder auspiciën van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en wordt ondersteund door de Nederlandse overheid. IGRAC faciliteert en bevordert de wereldwijde uitwisseling van informatie en kennis over grondwater.

Het onderzoek, de bescherming en het duurzame gebruik van grondwater staat centraal bij het overleven en de aanpassing aan klimaatverandering en het voldoen aan de behoeften van een groeiende bevolking. Wereldwaterdag 2022 richt zich op grondwater als een onzichtbare maar waardevolle hulpbron en heeft als doel kennisdeling en samenwerking te bevorderen om het bewustzijn van het belang van de bescherming van ons grondwater te vergroten.

Water is leven, en Nikken doet zijn deel om ervoor te zorgen dat mensen toegang hebben tot schoon water voor Active Wellness – niet alleen om te drinken, maar ook om te douchen. Vanaf 17 maart vieren we Wereldwaterdag door u de nieuwste PiMag-producten® aan te bieden tegen geweldige prijzen!

KOOP ER EEN, KRIJG ER NOG EEN VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS:

PiMag® waterfles (#88464) – gemaakt van 100% recyclebare biogroene materialen.

PiMag MicroJet® douchesysteem (# 88465) – zuiverder water voor een zachtere, zuiverdere huid.

1,3. https://www.un-igrac.org/resource/transboundary-aquifers-world-map-2021

2. https://www.worldwaterday.org/

4. https://www.un-igrac.org/news/groundwater-making-invisible-visible-theme-world-water-day-2022

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]