Inhoudsopgave

Privacybeleid

Wij zijn zeer tevreden over uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van gegevens heeft een bijzonder hoog belang voor het beheer van Nikken het raadplegen Alexander Russ. Een gebruik van de internetpagina’s van de Nikken Consulting Alexander Russ is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonsgegevens. Echter, als een individu wil gebruik maken van onze onderneming speciale diensten via onze website, kunnen we eisen dat de verwerking van persoonsgegevens. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag voor deze verwerking is, verzamelen wij over het algemeen de instemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mail adres of telefoonnummer van een belanghebbende, wordt altijd uitgevoerd overeenkomstig de basisverordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met het Nikken advies Alexander Landspecifieke regels voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op Russ. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien worden de betrokken personen geïnformeerd over de rechten waarop zij door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming verschuldigd zijn.

De Nikken Consulting Alexander Russ heeft tal van technische en organisatorische maatregelen als een controller voor de verwerking met het oog op de meest volledige bescherming van de persoonsgegevens verwerkt via deze website te waarborgen. Internet-gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter over het algemeen beveiligingsproblemen hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke persoon vrij om persoonsgegevens aan ons door te geven op alternatieve routes, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

Het privacybeleid van Nikken Consulting Alexander Russ is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regulering aanbieder bij de aanneming van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GGO). Onze Privacy Policy moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen voor zowel het publiek en onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte terminologie uitleggen.

Wij gebruiken de volgende voorwaarden in deze privacyverklaring, onder andere:

 • A) persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “de betrokken persoon” genoemd). Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

 • b) betroffene Person

  Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

 • c) Verarbeitung

  Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

 • d) Einschränkung der Verarbeitung

  Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

 • e) Profiling

  Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.

 • f) Pseudonymisierung

  Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

 • g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

  Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

 • h) Auftragsverarbeiter

  Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

 • i) Empfänger

  Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

 • j) Dritter

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een autoriteit, een instelling of een ander orgaan dan de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of De verwerkers zijn gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) toestemming

  De betrokkene moet, in de vorm van een verklaring of elke andere duidelijk bekrachtigende handeling waarmee de betrokkene zich in de zaak begeeft, op een weloverwogen en ondubbelzinnige wijze toestemming verlenen voor het specifieke geval. Begrijpen dat u akkoord gaat met de verwerking van de persoonsgegevens die betrekking hebben op u.

2. naam en adres van de controleur

De persoon die verantwoordelijk is voor de toepassing van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing is en andere bepalingen met een wet op de privacy van gegevens is:

Nikken Consulting Alexander Russ

Meidoorn pad 2a

28355 Bremen,

Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 421 1687158

E-mail: Russ@wellnesshome24.com

Website: wellnesshome24.de

3. cookies

De internetpagina’s van de Nikken Consulting Alexander Russ gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en opgeslagen via een Internet browser op een computersysteem.

Veel Internet sites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-id. Een cookie-id is een unieke id van de cookies. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke Internet browser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkenen onderscheiden van andere Internet browsers die andere cookies bevatten. Ein bestimmter Internetbrowser kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden.

Durch den Einsatz von Cookies kann die Nikken Beratung Alexander Russ den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in den virtuellen Warenkorb gelegt hat, über ein Cookie.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die Internetseite der Nikken Beratung Alexander Russ erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Nikken Beratung Alexander Russ keine Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die Nikken Beratung Alexander Russ daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

5. inschrijven op onze nieuwsbrief

Op de website van Nikken Consulting Alexander Russ, zijn gebruikers in de gelegenheid gesteld om in te schrijven op onze nieuwsbrief van ons bedrijf. De persoonsgegevens die aan de controller worden doorgegeven met het oog op het bestellen van de nieuwsbrief, vloeien voort uit het gebruikte invoermasker.

Het Nikken adviesbureau Alexander Russ informeert haar klanten en zakenpartners op gezette tijden door middel van een nieuwsbrief over de aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokkene als (1) de belanghebbende heeft een geldig e-mail adres en (2) de betrokken persoon registers voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail verstuurd naar het e-mail adres dat voor de eerste keer in de dubbele opt-in procedure voor de nieuwsbrief is ingeschreven. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mail adres de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd als de belanghebbende.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief, slaan we ook het IP-adres van de Internet serviceprovider (ISP) van het computersysteem gebruikt door de betrokkene op het moment van registratie en de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijk) misbruik van het e-mail adres van een getroffen persoon op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient derhalve de rechtsbescherming van de controleur te bezitten.

De persoonlijke gegevens die in het kader van een aanvraag voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief worden geïnformeerd via e-mail indien dit nodig is voor de werking van de nieuwsbrief dienst of een registratie in dit verband, zoals in het geval van wijzigingen in de Newsletterangebot of de wijziging van de technische Omstandigheden. De persoonsgegevens die binnen de werkingssfeer van de nieuwsbrief worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokken persoon op elk moment worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons voor de nieuwsbrief heeft toegekend, kan te allen tijde worden ingetrokken. Met het oog op de intrekking van de toestemming, een overeenkomstige link is te vinden in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om te allen tijde op de website van de controleur van de nieuwsbrief af te melden of om dit op andere manieren aan de controleur te communiceren.

6. nieuwsbrief tracking

De nieuwsbrief van de Nikken Consulting Alexander Russ bevat zogenaamde web beacons. Een web beacons is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails, die worden verzonden in HTML-formaat om een log-bestand opname en een log-bestand analyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketing campagnes. Op basis van de embedded Counting pixel, kan de Nikken adviseur Alexander Russ zien of en wanneer een e-mail werd geopend door een getroffen persoon en die links in de e-mail werden benaderd door de betrokkene.

Dergelijke persoonlijke gegevens verzameld via de web beacons in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geëvalueerd door de controller voor de nieuwsbrief om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven te optimaliseren en nog beter de Belangen van de belanghebbende. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokken personen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van instemming die door de dubbele opt-in procedure wordt gegeven, in te trekken. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de controller verwijderd. Een afmelden van de ontvangst van de nieuwsbrief impliceert de Nikken advies Alexander Russ automatisch als een intrekking.

7. mogelijkheid tot contact via de website

De website van de Nikken Consulting Alexander Russ bevat informatie op basis van wettelijke regelingen, die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk te maken, dat is ook een algemene Adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Als een getroffen persoon via e-mail of via een contactformulier contact met de controller ontvangt, worden de door de betrokken persoon verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Deze persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een belanghebbende aan de controleur worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of de contactpersoon van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

8. routine verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking en het opslaan van persoonsgegevens van de betrokkene is slechts voor de tijd die nodig is om het opslagdoel te bereiken, of indien dit wordt gedaan door de Europese richtlijn en regelgeving aanbieder of Een andere wetgever is voorzien in wet-en regelgeving die onderworpen zijn aan de controleur.

Indien het doel van de opslag niet verstrijkt of indien een door de Europese richtlijn en een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn wordt geannuleerd, zullen de persoonsgegevens regelmatig en in overeenstemming met de wettelijke Reglementen worden geblokkeerd of geschrapt.

9. rechten van de belanghebbende

 • A) recht van bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht om, door de Europese richtlijn en de aanbieder van regelgeving, te verlangen dat de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in kennis wordt gesteld. Indien een betrokken persoon gebruik wenst te maken van dit recht van bevestiging, kan zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.

 • b) recht op informatie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de verordening gever op elk ogenblik door de controleur wordt verleend, kosteloos informatie over de opgeslagen Persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese richtlijn en de regulerings donor informatie verstrekt over de volgende informatie aan de belanghebbende:

  • De verwerkingsdoeleinden
  • De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • Indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • Het bestaan van een recht op rectificatie of schrapping van de persoonsgegevens die daarmee verband houden of de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht van bezwaar tegen deze verwerking te beperken
  • Het bestaan van een recht van beroep door een toezichthoudende autoriteit
  • Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de informatie
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en lid 4, van het GGO en, althans in dergelijke gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en impact van een Deze verwerking voor de betrokken persoon

  Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie zijn doorgegeven. Indien dit het geval is, is de betrokkene ook gerechtigd informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de doorgifte.

  Indien een betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.

 • c) recht op rectificatie

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de verordening wordt verleend om de onmiddellijke rectificatie van eventuele onjuiste persoonsgegevens te eisen. Bovendien is de betrokkene gerechtigd om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.

  Indien een belanghebbende van dit recht van rectificatie gebruik wenst te maken, kan zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de controleur.

 • D) recht op schrapping (recht om vergeten te worden)

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de verordening gever wordt verleend om de controleur te verplichten de persoonsgegevens onverwijld te schrappen, mits Om een van de volgende redenen en voor zover de verwerking niet vereist is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld voor dergelijke doeleinden of verwerkt op een andere manier waarvoor ze niet meer nodig zijn.
  • De belanghebbende trekt de toestemming in die de in artikel 6, lid 1, bedoelde verwerking 1 a DS-ggo’s of artikel 9, onder a 2 (a) DS GGO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De belanghebbende stelt overeenkomstig artikel 21, lid 1 DS-GGO-oppositie tegen de verwerking, en er zijn geen dwingende redenen voor de verwerking, of de belanghebbende, overeenkomstig artikel 21, lid 2 DS GGO bezwaar tegen verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn in ongeoorloofde vorm verwerkt.
  • De schrapping van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die zijn verstrekt overeenkomstig artikel 8, lid. 1 DS GGO.

  Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een getroffen persoon wenst te initiëren van de schrapping van persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de Nikken Consulting Alexander Russ, kan het te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerking De verantwoordelijke persoon. De medewerker van het Nikken adviesbureau Alexander Russ zal ervoor zorgen dat het verzoek om schrapping onmiddellijk wordt vervuld.

  De persoonsgegevens werden openbaar gemaakt door de Nikken Consulting Alexander Russ en is ons bedrijf als verantwoordelijke in overeenstemming met artikel 17 para. 1 DS GGO voor de schrapping van persoonsgegevens, de Nikken Consulting Alexander Russ, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, neemt passende maatregelen, met inbegrip van technische middelen, om ervoor te zorgen dat andere gegevensverwerking Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens, informeren dat de betrokkene verantwoordelijk is voor het verwijderen van alle links naar deze persoonsgegevens of Kopieën of replica’s van dergelijke persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet vereist is. De werknemer van Nikken het raadplegen firma Alexander Russ zal noodzakelijk in individuele gevallen schikken.

 • e) recht op beperking van de verwerking

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de verordening gever wordt verleend om de controleur te verplichten de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene gedurende een bepaalde tijd betwist, waardoor de controleur de juistheid van de persoonsgegevens kan verifiëren.
  • De verwerking onwettig is, verwerpt de betrokkene de schrapping van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De persoon die verantwoordelijk is niet langer de behoeften van de persoonsgegevens voor de toepassing van de verwerking, maar de individuele behoeften voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims.
  • De belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Artikel 21, lid 1 DS GGO en het is nog niet bepaald of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke persoon zijn overwegend met betrekking tot die van de betrokkene.

  Als een van de bovenstaande voorwaarden wordt gegeven en een getroffen persoon wenst te eisen dat de beperking van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de Nikken Consulting Alexander Russ, kan het te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Controller. De medewerker van het Nikken adviesbureau Alexander Russ zal de beperking van de verwerking initiëren.

 • f) recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht dat door de Europese richtlijn en de regulerings aanbieder wordt verleend, de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen en die door de belanghebbende aan een verantwoordelijke partij zijn verstrekt; In een gestructureerde, gemeenschappelijke en machine-leesbare formaat. Het heeft ook het recht deze gegevens door de persoon die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens, zonder belemmering aan een andere persoon te verstrekken, mits de verwerking is gebaseerd op de in artikel 6, lid 2, bedoelde toestemming. 1 a DS-ggo’s of artikel 9, onder a 2, onder a, van het GGO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, onder a. 1 b DS-ggo’s is gebaseerd en verwerkt met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of in de uitoefening van de overheidsinstantie die is Verantwoordelijk.

  Voorts dient de belanghebbende bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens, overeenkomstig artikel 20, lid 1 DS-GGO het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven door een verantwoordelijke voor een andere persoon, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen Worden.

  Om het recht op overdracht van gegevens te doen gelden, kan de betrokken persoon te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Nikken Consulting Alexander Russ.

 • g) recht op bezwaar

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, te worden onderworpen aan de verwerking van persoonlijke informatie die de Europese richtlijn en verordening Gegevens als gevolg van artikel 6, lid (1) (e) of (f) DS GGO moet worden aangetekend. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  De Nikken Consulting Alexander Russ niet langer verwerkt de persoonsgegevens in het geval van de oppositie, tenzij we kunnen aantonen dwingende redenen voor de verwerking die relevant zijn voor de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of de verwerking dient te beweren, uit te oefenen of te verdedigen juridische claims.

  Indien de Nikken Consulting Alexander Russ persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te kunnen exploiteren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke directe reclame. Widerspricht die betroffene Person gegenüber der Nikken Beratung Alexander Russ der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird die Nikken Beratung Alexander Russ die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

  Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der Nikken Beratung Alexander Russ zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

  Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter der Nikken Beratung Alexander Russ oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

 • h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.

  Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die Nikken Beratung Alexander Russ angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

  Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

 • i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung

  Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

  Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

10. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk.

Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen.

Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook herunterzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-Ins kann unter https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Facebook-Komponente gesammelt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt.

Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken.

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Funktionen des Amazon-Partnerprogramms

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms auf dieser Internetseite Amazon-Komponenten integriert. Die Amazon-Komponenten wurden von Amazon mit dem Ziel konzipiert, Kunden über Werbeanzeigen auf unterschiedliche Internetseiten der Amazon-Gruppe, insbesondere auf Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it und Amazon.es. BuyVIP.com gegen Zahlung einer Provision zu vermitteln. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann durch die Nutzung der Amazon-Komponenten Werbeeinnahmen generieren.

Betreibergesellschaft dieser Amazon-Komponenten ist die Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg.

Amazon setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Durch jeden einzelnen Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Amazon-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Amazon-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Werbung und der Abrechnung von Provisionen an Amazon zu übermitteln. Als onderdeel van dit technische proces, Amazon wordt gegeven kennis van persoonlijke informatie die Amazon zal gebruiken om de oorsprong van de ontvangen bestellingen van Amazon en vervolgens een provisie schikking te geven. Amazon kan, onder andere, begrijpen dat de betrokken persoon heeft geklikt op een partnerlink op onze website.

De betrokkene kan de instelling van cookies via onze internetsite, zoals hierboven reeds getoond, te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte Internet browser te voorkomen en dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Amazon het zetten van een cookie op de informatietechnologie systeem van de betrokken persoon. Bovendien, cookies al ingesteld door Amazon kan worden verwijderd op elk gewenst moment via een Internet browser of andere software Programma’s.

Nadere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Amazon kunnen worden verkregen op https://www.Amazon.de/GP/Help/Customer/display.html?nodeId=3312401.

12. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google remarketing

De controller heeft geïntegreerde diensten van Google Remarketing op deze website. Google remarketing is een functie van Google AdWords die het mogelijk maakt een bedrijf om advertenties te tonen aan dergelijke internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf gebruikers gerelateerde advertenties maken en daarom belangrijke advertenties weergeven aan de Internet gebruiker.

Het werkende bedrijf van de diensten van Google remarketing is Google Inc., 1600 amfitheater Pkwy, de mening van de berg, CA 94043-1351, de v.s.

Het doel van Google remarketing is om interesse-relevante reclame weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties te bekijken op het Google-netwerk of om ze weer te geven op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en belangen van Internet gebruikers.

Google Remarketing stelt een cookie in op het informatietechnologie systeem van de betrokken persoon. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Door de cookie in te stellen, zal Google de bezoeker van onze website kunnen herkennen wanneer hij vervolgens websites aanroept die ook lid zijn van het Google netwerk. Bij elke oproep naar een website waarop de service is geïntegreerd door Google Remarketing, identificeert de Internet browser van de getroffen persoon zichzelf automatisch op Google. Als onderdeel van dit technische proces wordt Google kennis gegeven van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die onder andere door Google wordt gebruikt om interesse relevante advertenties weer te geven.

Door middel van de cookie worden persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de Internet pagina’s die door de betrokkene worden bezocht, opgeslagen. Elke keer dat u onze webpagina’s bezoekt, wordt persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de Internet verbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan de instelling van cookies via onze internetsite, zoals hierboven reeds getoond, te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte Internet browser te voorkomen en dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Google een cookie op de informatietechnologie systeem van de betrokken persoon. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google Analytics, op elk gewenst moment worden verwijderd via de Internet browser of andere software Programma’s.

Bovendien heeft de belanghebbende de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de reclame van belang door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene toegang tot de www.Google.de/Settings/Ads link van elk van de Internet browsers die het gebruikt en de gewenste instellingen daar te maken.

Nadere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunnen worden verkregen op https://www.Google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een Internet advertentieservice waarmee adverteerders zowel Google Search Engine-resultaten als het Google-netwerk kunnen bekijken. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf gedefinieerde sleutelwoorden te bepalen die een advertentie in de resultaten van de onderzoeksmotor van Google slechts zullen tonen als de gebruiker de onderzoeksmotor gebruikt om een sleutelwoord te vinden relevant Zoekresultaat. In het Google netwerk worden de advertenties op onderwerp-relevante webpagina’s gedistribueerd door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

Het werkende bedrijf van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 amfitheater Pkwy, de mening van de berg, CA 94043-1351, de v.s.

Het doel van Google AdWords is de toepassing van onze website door het inbrengen van interesse-relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachine resultaten van de zoekmachine Google en een weergave van derden reclame op Onze website.

Als een getroffen persoon onze website bereikt via een Google-advertentie, zal Google een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologie systeem van de betrokken persoon plaatsen. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Een conversiecookie verloopt na dertig dagen en zal niet worden gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. De conversiecookie, als de cookie niet is verstreken, wordt gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelwagentje van een online Shopsysteem, zijn opgeroepen op onze website. Met de conversiecookie kunnen zowel de VS als Google begrijpen of een getroffen persoon die onze website via een AdWords-advertentie heeft bereikt, een verkooporder heeft gegenereerd, dat wil zeggen, een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

Die durch die Nutzung des Conversion-Cookies erhobenen Daten und Informationen werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Internetseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken werden durch uns wiederum genutzt, um die Gesamtanzahl der Nutzer zu ermitteln, welche über AdWords-Anzeigen an uns vermittelt wurden, also um den Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen AdWords-Anzeige zu ermitteln und um unsere AdWords-Anzeigen für die Zukunft zu optimieren. Weder unser Unternehmen noch andere Werbekunden von Google-AdWords erhalten Informationen von Google, mittels derer die betroffene Person identifiziert werden könnte.

Mittels des Conversion-Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die durch die betroffene Person besuchten Internetseiten, gespeichert. Elke keer dat u onze webpagina’s bezoekt, wordt persoonlijke informatie, inclusief het IP-adres van de Internet verbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan de instelling van cookies via onze internetsite, zoals hierboven reeds getoond, te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte Internet browser te voorkomen en dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Google einen Conversion-Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von Google AdWords bereits gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.

Bovendien heeft de belanghebbende de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de reclame van belang door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene toegang tot de www.Google.de/Settings/Ads link van elk van de Internet browsers die het gebruikt en de gewenste instellingen daar te maken.

Nadere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google kunnen worden verkregen op https://www.Google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Instagram

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen Netzwerken ermöglicht.

Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden.

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von LinkedIn

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Über 400 Millionen registrierte Personen nutzen LinkedIn in mehr als 200 Ländern. Damit ist LinkedIn derzeit die größte Plattform für Businesskontakte und eine der meistbesuchten Internetseiten der Welt.

Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zuständig.

Bei jedem einzelnen Abruf unserer Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente (LinkedIn-Plug-In) ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von der betroffenen Person verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente von LinkedIn herunterlädt. Weitere Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins können unter https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die LinkedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf unserer Internetseite integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese Information dem persönlichen LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufes unserer Internetseite gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die LinkedIn-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt.

LinkedIn biedt https://www.LinkedIn.com/psettings/Guest-Controls de mogelijkheid om af te melden van e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, en het beheer van advertentie-instellingen. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals rangschikken Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, comScore, Eloqua en Lotame die cookies kunnen instellen. Dergelijke cookies kunnen worden afgewezen op https://www.LinkedIn.com/legal/cookie-Policy. Het bestaande privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn cookiebeleid is beschikbaar op https://www.LinkedIn.com/legal/cookie-Policy.

16. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van het pintst

De controller heeft op deze website componenten van de Pinter Inc. Geïntegreerde. Pintst is een zogenaamd sociaal netwerk. Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozialer Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nutzern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommunizieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinungen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Internetgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezogene Informationen bereitzustellen. Pintst maakt het mogelijk de gebruikers van het sociale netwerk, onder andere, om beeld collecties en individuele beelden te publiceren, alsmede beschrijvingen op virtuele muren (zogenaamde pin), die op hun beurt worden gedeeld door andere gebruikers (zogenaamde Repinnen) of commentaar op.

Het werkend bedrijf van pintst is het pintst Inc., 808 Brannan straat, San Francisco, CA 94103, de v.s.

Door elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt geëxploiteerd door de controller en waarop een Pinter component (pintst plug-in) is geïntegreerd, de Internet browser op de Informatietechnologie systeem van de betrokken persoon automatisch geïnduceerd door de respectieve Pinter component te downloaden van een representatie van de overeenkomstige Pinter component van de pintst. Meer informatie over de pintst is beschikbaar op https://pinterest.com/. Als onderdeel van dit technische proces, zal de Pinter de hoogte van de specifieke onderste pagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.

Als de betrokkene is aangemeld bij de pintst op hetzelfde moment, pintst erkent met elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het desbetreffende verblijf op onze website, die concrete sub-pagina De betrokkene op onze Internet site bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de pintst component en wordt toegewezen door de pintst aan de respectieve Pinter rekening van de betrokken persoon. Als de getroffen persoon drukt op een Pinter knop geïntegreerd op onze website, pintst wijst deze informatie aan de persoonlijke Pinter user account van de betrokkene en slaat deze persoonlijke informatie.

Het meesters ontvangt informatie via de pintst component die de betrokkene heeft bezocht onze website wanneer de betrokkene is aangemeld bij pintst op het moment van toegang tot onze website; Dit gebeurt ongeacht of de betrokken persoon klikt op de Pinter component of niet. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Pinterest von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Pinterest-Account ausloggt.

Die von Pinterest veröffentlichte Datenschutzrichtlinie, die unter https://about.pinterest.com/privacy-policy abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Pinterest.

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Twitter

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums.

Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente (Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen zu erhöhen.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespeichert und verarbeitet.

Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Xing

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von Xing integriert. Xing ist ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das die Konnektierung der Nutzer mit bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten ermöglicht. Die einzelnen Nutzer können bei Xing ein persönliches Profil von sich anlegen. Unternehmen können beispielsweise Unternehmensprofile erstellen oder Stellenangebote auf Xing veröffentlichen.

Betreibergesellschaft von Xing ist die XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Xing-Komponente (Xing-Plug-In) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Xing-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Xing-Komponente von Xing herunterzuladen. Weitere Informationen zum den Xing-Plug-Ins können unter https://dev.xing.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Xing Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist, erkennt Xing mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die Xing-Komponente gesammelt und durch Xing dem jeweiligen Xing-Account der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Xing-Buttons, beispielsweise den „Share“-Button, ordnet Xing diese Information dem persönlichen Xing-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Xing erhält über die Xing-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei Xing eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Xing-Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Xing von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Xing-Account ausloggt.

Die von Xing veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.xing.com/privacy abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Xing. Ferner hat Xing unter https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Datenschutzhinweise für den XING-Share-Button veröffentlicht.

19. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von YouTube

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trailer oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige YouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube herunterzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können unter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account der betroffenen Person zugeordnet.

YouTube und Google erhalten über die YouTube-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google von der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account ausloggt.

Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmungen, die unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.

20. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. D DS GGO.
Op het einde zou de verwerking kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. F DS GGO. Deze rechtsgrondslag is gebaseerd op verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde te waarborgen, mits de belangen, Fundamentele rechten en vrijheden van de belanghebbende. Wij zijn bijzonder gemachtigd om dergelijke verwerking te doen, omdat zij specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang gerechtvaardigd zou kunnen zijn indien de betrokkene een afnemer van de verantwoordelijke partij is (punt 47, tweede volzin van het DS-GGO).

21. legitieme belangen bij de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een derde

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. F DS-GGO is ons rechtmatige belang bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

22. duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaringsperiode. Aan het einde van de periode worden de overeenkomstige gegevensregel matig geschrapt, tenzij zij niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht of de opening van het contract.

23. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; voor de sluiting van de overeenkomst noodzakelijk is; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; Mogelijke gevolgen van niet-implementatie

Wij willen u mededelen dat het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk verplicht is (bijv. belastingregelingen) of dat het ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het nodig zijn dat een contract wordt geconcludeerd dat een getroffen persoon ons persoonsgegevens verschaft die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokken persoon, bijvoorbeeld, is verplicht om ons te voorzien van persoonsgegevens wanneer onze onderneming een overeenkomst met haar afsluit. Niet-verstrekking van persoonsgegevens zou leiden tot het niet sluiten van het contract met de betrokken persoon.
Voorafgaand aan het verstrekken van persoonsgegevens door de belanghebbende, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze werknemer verduidelijkt de individuele zaak over de vraag of het verstrekken van persoonsgegevens is vereist door de wet of door een contract of noodzakelijk is voor de sluiting van het contract, of er een verplichting om de persoonlijke Gegevens en de gevolgen van niet-verstrekking van persoonsgegevens.

24. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzerklärung wurde durch den Datenschutzerklärungs-Generator der DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externer Datenschutzbeauftragter Schwaben tätig ist, in Kooperation mit den Datenschutz Anwälten der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte erstellt.

25. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und Verwendung von Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion)

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.

Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verwendet für die Web-Analyse über Google Analytics den Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Mittels dieses Zusatzes wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponente ist die Analyse der Besucherströme auf unserer Internetseite. Google nutzt die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf unseren Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu erbringen.

Google Analytics setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Google-Analytics-Komponente integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Google-Analytics-Komponente veranlasst, Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Google zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche unserer Internetseite durch die betroffene Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer Internetseiten werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des von der betroffenen Person genutzten Internetanschlusses, an Google in den Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan de instelling van cookies via onze internetsite, zoals hierboven reeds getoond, te allen tijde door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte Internet browser te voorkomen en dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Google een cookie op de informatietechnologie systeem van de betrokken persoon. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google Analytics, op elk gewenst moment worden verwijderd via de Internet browser of andere software Programma’s.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar maken tegen en voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde informatie wordt verzameld over het gebruik van deze website en de verwerking van dergelijke gegevens door Google. Om dit te doen, moet de betrokken persoon downloaden en installeren van een browser add-on onder de link https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on vertelt Google Analytics over JavaScript dat er geen gegevens en informatie over de website bezoeken kunnen worden ingediend bij Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt beschouwd als een tegenstrijdigheid door Google. Als het informatietechnologie systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betreffende persoon de browser-invoegtoepassing opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of gedeactiveerd door de getroffen persoon of een andere persoon die aan uw gebied van macht is toe te schrijven, u de invoegtoepassing van de browser mogelijk opnieuw installeren of opnieuw inschakelen.

Opt-out [ga-optout text=”Google Analytics deaktivieren”]

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google u vinden op https://www.Google.de/intl/de/policies/privacy/and op http://www.Google.com/analytics/Terms/de.html. Google Analytics is uitgelegd in meer detail op deze link https://www.Google.com/intl/de_DE/Analytics/.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]