Vragen over het nieuwe CLM filter voor de Pi-Mag waterfles

Het NIEUWE CLM-filter (Charged Layer Membrane) van PiMag® waterfles

Wat is er nieuw aan het filter van de PiMag® waterfles?
Het is niet langer alleen een grote waterfilter. In plaats daarvan is het nieuwe filter met nanotechnologie state-of-the-art. En het vermogen van het filter om potentiële verontreinigingen, waaronder ziekteverwekkers (bacteriën, protozoa en virussen) uit drinkwater te verwijderen, is nu aanzienlijk toegenomen.

Hoe verwijdert het filter ziekteverwekkers?
Het filter heeft een Charged Layer Membrane (CLM) filtermedium. Dit filtermedium is gemaakt van niet-geweven substraat geïmpregneerd met nanoaluminiumdeeltjes. Deze deeltjes genereren een elektrokinetisch veld of een “laadveld” rond de vezels. Water dat door het filter gaat, wordt blootgesteld aan dit laadveld. De lading trekt en bindt negatief geladen ionen, vergelijkbaar met een magneet die ijzerkrullen aantrekt. Ziekteverwekkers hebben een negatieve lading, dat is de reden waarom het CLM medium “trekt” ze uit de waterstroom die door het filter.

Zitten ziekteverwekkers in drinkwater?
Onder normale omstandigheden wordt gemeentelijk drinkwater voor en tijdens de distributie ontsmet. Na natuurrampen zoals orkanen, overstromingen en aardbevingen kan de infrastructuur van de watervoorziening echter worden aangetast. Blootstelling aan bacteriën zoals E. coli maakt water ongeschikt als drinkwater. Protozoencysten zoals Giardia en Cryptosporidium kunnen bestand zijn tegen chloor dat wordt gebruikt voor desinfectie en kunnen aanwezig zijn in het water, zelfs wanneer de gemeentelijke watervoorziening intact is. Het nieuwe PiMag® CLM-filter kan ziekteverwekkers verwijderen die in drinkwater aanwezig kunnen zijn.

Bieden de PiMag® waterfles en het filter extra filtratiediensten?
Ja. Naast het hierboven beschreven elektrokinetische effect wordt het filtermedium ook gekenmerkt door buitengewoon fijne geactiveerde koolstofdeeltjes. In tegenstelling tot andere filters wordt de actieve kool gedetecteerd zonder het gebruik van een bindmiddel in het filtermedium. Zo is het gehele oppervlak van de actieve koolstofdeeltjes beschikbaar om organische onzuiverheden te absorberen. Dit ontwerp maximaliseert de efficiëntie van de actieve kool.

Wat zijn de nieuwe onzuiverheden, de zogenaamde “Emerging Contaminants”?
Dit is een nieuwe klasse van drinkwater verontreinigingen die momenteel worden onderzocht. Gemeentelijk drinkwater wordt momenteel niet onderzocht en valt niet onder de Wet veilig drinkwater.

Welke stoffen behoren tot de “Opkomende Verontreinigingen”?
Opkomende verontreinigingen omvatten over het algemeen industriële en farmaceutische verbindingen, producten voor persoonlijke verzorging en hormoonontregelaars.

Zijn opkomende verontreinigingen schadelijk?
Opkomende contaminatien worden momenteel onderzocht. Er zijn echter al aanwijzingen dat consumptie op lange termijn gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.

Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen deze opkomende verontreinigingen?
CLM filtertechnologie blijkt een veelbelovende technologie te zijn om opkomende verontreinigingen te verwijderen die in onze drinkwatervoorziening zouden kunnen zitten.

Verwijdert het PiMag ®-filter microplastic deeltjes die in drinkwater kunnen zitten?
Ja. Kunststoffen zijn in water in twee vormen te vinden. De meest voorkomende vorm zijn plastic deeltjes, de zogenaamde microplastics. Dit zijn kleine, wateronoplosbare plastic deeltjes. Ze variëren van 2 tot 100 micron groot. Als indicatie: Een menselijk haar heeft een diameter van ongeveer 100 micron. Deeltjes van 50 micron groot zijn nog steeds zichtbaar voor het menselijk oog. De meeste deeltjes in het water bevinden zich in het gebied dat niet meer zichtbaar is voor het menselijk oog.
Het CLM-medium van het nieuwe Nikken-filter verwijdert deeltjes uit het water van 2 micron of meer door deze kleine plastic deeltjes mechanisch vast te houden. Deze deeltjes zijn te groot om door de microporiën van het filtermedium te gaan.
Plastic is nog steeds aanwezig in een andere vorm in water: in een moleculaire toestand in de vorm van ionen. Kunststoffen zijn gemaakt van lange keten polymeren. Wanneer plastic onderdelen van flesmateriaal in het water zijn doorgegeven, betekent dit dat een deel van een van deze lange polymeerketens is afgebroken of doorgesneden. De polymeerketens die kunststoffen maken zijn koolstofketens. Koolstof is een negatief geladen ion. De elektrostatische lading van het CLM medium vangt deze negatief geladen ionen op.
Het nieuwe CLM-filter van Nikken verwijdert zowel plastic deeltjes als kunststoffen in moleculaire vorm uit drinkwater.

Is het filter gepatenteerd?
Ja. Het CLM filtermedium is gepatenteerd en er is een octrooiaanvraag voor het filterontwerp.
Het CLM-medium werd oorspronkelijk ontwikkeld voor NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Waarom is CLM-filtering zo uitstekend?
De extreem kleine nanodeeltjes in het CLM-filter verhogen het actieve oppervlak dat beschikbaar is voor het exponentieel vastleggen van onzuiverheden in drinkwater. Filters waarbij koolstofkorrels worden gebruikt (zoals grondwaterfilters) bieden dit voordeel niet.
Had het filter van de PiMag® waterfles, die tot nu toe beschikbaar was, een CLM filtermedium?
№. Het vorige filter (U.S. Patent No. 8439205) is een koolstof-zeoliet filter dat op grote schaal wordt gebruikt in drinkwater filtratie en voldoet aan of overschrijdt internationaal erkende filter normen.

 

Waarom is het nieuwe filter beter?

Het filter voldoet aan alle eerdere ANSI/NSF-normen en biedt de volgende extra filterprestaties:
• Vermindering van microbiële cysten: overschrijdt de norm (99,9 )
• Vermindering van bacteriën: overschrijdt de norm (99.9999 )
• Buitengewoon goede verwijdering van ziekteverwekkers
• Breed vermogensbereik bij het verwijderen van chemische onzuiverheden en
Zware metalen
• Hoge prestaties bij het verwijderen van zwevende deeltjes, troebelheid en deeltjes
• Verbeterde drinkbaarheid dankzij het doorlatende CLM membraan
• Verhoog de pH tot een waarde boven de 8,5
De bovenstaande eigenschappen zijn extra voordelen die het nieuwe filter biedt naast de volgende eigenschappen:
Vaste stoffen: overschrijdt de standaard
Vermindering van het chloorgehalte: overschrijdt de norm
Verbetering van smaak en geur: overtreft standaardreductie van loodgehalte: overschrijdt de norm
Vluchtige organische stoffen: overschrijdt de norm
MTBE (methyl-tert-butylether): overschrijdt de norm

Is het filter even groot als voorheen?
Het filter is nu kleiner, wat het gewicht van de PiMag® waterfles iets vermindert.

Maakt het nieuwe filter het water alkalisch (basic)?
Ja. Het nieuwe filter maakt gebruik van een alkaliserend filtermedium dat de pH van het water verhoogt van 7 naar meer dan 8,5 keer, wat overeenkomt met een toename van de pH-waarde van 15 tot 25 keer. Het pH-getal geeft de concentratie van waterstofionenactiviteit aan als een negatief tienvoudig logaritme, waardoor een stap op de schaal overeenkomt met een vertienvoudiging van OH-ionen.

Hoe lang gaat het nieuwe filter mee?
Met het nieuwe filter kan tot 150 liter water gefilterd worden, wat overeenkomt met een gebruik van drie maanden onder normale omstandigheden.

Waarom is de PiMag® waterfles met zijn filter zo uniek?
Het is de enige waterfles met een filter die uitgebreide filtratieprestaties biedt terwijl het basiswater produceert. Het combineert daarom drie belangrijke eigenschappen: filtratie, alkalisteisatie (door het filter) en declustering (door de magneten in de hals van de fles).

Kan het filter worden gereinigd?
Het filter kan met water worden gespoeld. U moet echter geen zeep gebruiken omdat het de poriën van het CLM-filtermedium kan verstoppen.

Hier u het nieuwe PiMag-filter kopen

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]