Water filter test

In dit artikel worden deze testfase en de behaalde resultaten uitgelegd en worden aanvullende toelichtingen en conclusies verstrekt die door u moeten worden beantwoord.

Drinkwaterkwaliteit is belangrijk

Aangezien water een cruciale rol speelt in ons welzijn, moet men aandacht besteden aan een goede drinkwaterkwaliteit. Veel waterbronnen – of het nu kraanwater uit de kraan of gebotteld water uit de supermarkt – leveren water waarvan de pH zich in het zure gebied bevindt. In het dagelijks leven is het moeilijk genoeg om zure voedingsmiddelen en dranken (zoals frisdranken of koffie) te vermijden. Uw drinkwater moet zorgen voor de juiste balans. Daarom is het voor ons belangrijk dat ze hun water filteren.

De fabrikant Nikken heeft er sinds 1975 haar missie van gemaakt om producten te produceren die ons welzijn ondersteunen. Het belang van zuiver, levend water is al lang bekend in Japan. Nikken zet veel kennis en kunde in onderzoek om ons van de beste producten te kunnen voorzien. Dit is ook een uitstekend apparaat dat in een mum van tijd gefilterd water oproept met een zachte smaak.

Het resultaat is het Pimag Waterfall model en het “to-go” model: de waterfles met geïntegreerde filtercartridge.

Een basisbalans in het lichaam kan worden hersteld door een dieet met het juiste zuur / basisgehalte.
Het drinken van basiswater helpt om het verlies van mineralen te compenseren.
– Acidose, of verzuring,kan zich manifesteren op vele manieren: broze botten, hormonale problemen, osteoporose, diabetes, energieloosheid of traagheid zijn slechts een paar tekenen die kunnen wijzen op een mogelijke onbalans.
Deze pH-onbalans in het lichaam betekent dat het lichaam de nodige mineralen uit zijn reserves moet “lenen”.
Dit zijn voornamelijk mineralen zoals magnesium, calcium, natrium en kalium, die worden opgeslagen in vitale organen en botten.
– Nikken’s filter is gebaseerd op een getest principe – het produceert basiswater in het pH-bereik tussen 8,5 en 9,5. Het filter verwijdert tegelijkertijd een verscheidenheid aan chemicaliën en verontreinigingen/verontreinigende stoffen.
Het model verrijkt het water met tal van mineralen.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het natuurlijke zwaartekrachtfiltratiesysteem, dat het water dat bij u thuis uit de kraan komt, opwarmt. Voor de werking van het PiMag Waterval model® er is geen stroombron of dure wateraansluiting nodig. Dit is vaak nodig voor veel waterzuiveringsapparatuur uit de handel. De PiMag Waterval filter® heeft ondergaan tal van tests tijdens de ontwikkeling door Nikken, die de voordelen van het apparaat te bewijzen.

Onderzoek naar basis water

Omdat we beweren dat de PiMag-waterval® de pH van leidingwater van 7 of 7,5 tot een pH van 8,5 of 9,5 kan verhogen, was het belangrijk om het water dat door ons systeem wordt geproduceerd te verhogen naar de om mineralen te onderzoeken die normaal gebruikt Basic (alkaline) Water.

In ons laboratorium, 5 liter kraanwater werden dagelijks gefilterd met ons filtersysteem over een periode van 90 dagen, met regelmatige monsters genomen uit het gefilterde water.

We vergeleken deze monsters tegen de kraanwater monster en berekende de stijging (netto) als een percentage.

Afhankelijk van de waterkwaliteit kunnen deze resultaten enigszins afwijken in Europa. PiMag Waterfall® 90-daagse filter test, procentuele toename in mineraalgehalte vergeleken met Brits kraanwater

 • Magnesium
 • PiMag Waterfall
 • Magnesium
 • + 10 %
 • Natrium
 • + 2 %
 • Kalium
 • + 6 %
 • Mangaan
 • + 3 %
 • Calcium
 • + 2 %

Elk van deze mineralen is een belangrijk onderdeel van een gezond dieet – de toegenomen proporties in uw drinkwater kan helpen om uw lichaam gezonder en veerkrachtiger.

ORP (oxidatie reductie potentiaal)

De ORP meet de prestaties van een watersysteem door middel van een chemische reactie, hetzij disbly disbling of absorberende elektronen. De ORP wordt gemeten in millivolt en geeft aan of een oplossing oxiderende of deoxiderende eigenschappen heeft. Hoe hoger de positieve waarde, hoe meer oxiderend de oplossing. Een lage positieve waarde of een negatieve waarde duiden op de disoxidiserende eigenschappen van de oplossing en dat deze antioxidanten bevat. In ons laboratorium werd 745 liter water gefilterd met onze PiMag-waterval® tijdens de testfase van het apparaat, waarbij elke 20 liter een meting wordt gedaan. Uit de testgegevens blijkt dat de ORP-waarden van het kraanwater (vóór het filteren) in een bereik van 420 mV tot 580 mV waren. Na het filteren werd een verlaging van deze waarden waargenomen, die nu in het bereik van 90 mV tot 380 mV lag. De proeven werden onder laboratoriumomstandigheden uitgevoerd. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de locatie. Chloor is bijvoorbeeld een oxiderend middel en onze PiMag Waterval® een vermindering van het chloorgehalte liet zien (zie onderstaande tabel):

PiMag Waterfall®, percentage afname in vergelijking met UK kraanwater

Chloor
PiMag Waterfall
-90 %

 • Chloor
 • PiMag Waterfall
 • Chloor
 • -90 %

De combinatie van een hogere pH met een lager ORP (oxidatiereductiepotentieel) toont aan dat de PiMag Waterval® niet alleen basiswater levert, maar ook water, dat bovendien de voordelen van antioxidanten heeft.

Testen van water voor verontreinigingen

Naarmate meer en meer publicaties aangeven dat het water in onze watertoevoer is verontreinigd met talrijke metalen, pesticiden, herbiciden, insecticiden en fungiciden, hebben we tests uitgevoerd die een groot aantal van deze contaminerende stoffen. In het proces dat in ons laboratorium wordt gebruikt, werd het te filteren kraanwater gemengd met een hoge concentratie van de respectieve verontreinigende stof. Na het filteren werd de concentratie opnieuw gemeten.

Nikken hebben geen informatie over de waterkwaliteit in uw woonwijk. De stoffen die door dit product kunnen worden verwijderd of verlaagd, zijn niet noodzakelijkerwijs in uw water.

Metalen in het water

Drinkwater wordt regelmatig door watervoorzienings bedrijven onderzocht met betrekking tot de inhoud van de hieronder vermelde metalen. Systeem filtering zorgt ervoor dat de voorgeschreven concentratie of waarden niet worden overschreden. De PiMag-waterval® toonde de volgende verlagingen in vergelijking met Brits kraanwater:
 • Verunreinigung
 • Arseen
 • Cadmium
 • Chrome
 • Leiden
 • Koper
 • Nikkel
 • Aluminium
 • Ijzer
 • Kwik
 • %
  Reduzierung
 • 68 %
 • 87 %
 • 90 %
 • 91 %
 • 87 %
 • 83 %
 • 95 %
 • 73 %
 • 96 %

Verontreinigingen in water

Nikken heeft getest meer dan 91 verschillende verontreinigingen en biedt de goed gefundeerde resultaten hieronder:

 • Schadstoffgruppe
 • Metaldehyde (pesticide)
 • Organofosforbestrijdings middelen
 • Zure stoffen
 • Uronische zuren
 • Organochlorinsecticiden
 • Triazine herbiciden
 • Chlormequat
  (Pflanzenwachstumsregulator)
 • Trihalomethanes (THMs) /
  Lösungsmittel
 • Polyzyklische aromatische
  Kohlenwasserstoffe (PAK)
 • Fosfaat
 • Glyfosaat (herbicide)
 • Untersuchte
  Substanzen
 • 1
 • 13
 • 18
 • 13
 • 24
 • 7
 • 1
 • 4
 • 8
 • 1
 • 1
 • PiMag Waterfall®
  Reduzierung (in %)
 • 84 %
 • 61-97 %
 • 70-94 %
 • 62-90 %
 • 90-99 %
 • 66-76 %
 • 72 %
 • 72-95 %
 • 80-86 %
 • 91 %
 • 80 %

Conclusies water filter test

Onze testresultaten hebben aangetoond dat het verhogen van de pH van kraanwater een toename van het mineraalgehalte betekent (calcium, magnesium, natrium, kalium en mangaan). Calcium is significant betrokken bij de overdracht van zenuwsignalen, bloedstolling en spiercontractie. Volgens studies, magnesium beschermt diabetici tegen gevolgschade in drinkwater en verlaagt het risico van hart-en vaatziekten, vooral bij vrouwen. Natrium is een essentiële voedingsstof die bloed volume en bloeddruk regelt en speelt een belangrijke rol in de functie van zenuwen en spieren. Een kalium-rijk dieet ondersteunt spiergroei en pH-balans in het lichaam, terwijl de antioxidant magnesium helpt beschermen tegen schade door vrije radicalen. De resultaten toonden een toename van silica van 36. Er zijn tal van wetenschappelijke studies over de voordelen van silica in drinkwater. Hoewel er nog steeds geen sluitend bewijs, er is veel te suggereren dat een verhoogde concentratie van silica kan worden geassocieerd met een verminderd risico van dementie. Het verwijderen van chloor, een oxiderende stof, draagt niet alleen bij aan een betere smaak en geur van het gefilterde water, maar ook aan de reductie van ORP. Zelfs in het behandelde water in onze watertoevoer kan de Pimag -waterval® het besmettingsniveau verminderen.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]