Använd känslokod själv – Så funkar det

Känslokoden är en metod som utvecklats för att lösa stressiga känslor och känslor lagrade i vår kropp. Dessa känslor kan leda till fysiska och psykiska sjukdomar som påverkar vårt välbefinnande. Med känslokoden kan vi specifikt ta itu med och lösa upp dessa stressiga känslor för att återgå till ett tillstånd av inre fred och balans.

Vad är egentligen känslokoden?

Känslokoden är en metod som bygger på tanken att varje människa har ett energifält som påverkar vårt allmänna välbefinnande. Detta energifält kan störas av stressiga känslor och känslor som lagras i vår kropp i form av energiblockeringar. Dessa blockeringar kan manifestera sig i form av fysiska klagomål, psykiska problem eller relationsproblem.

Med känslokoden kan vi specifikt ta itu med och lösa upp dessa blockeringar genom att trycka händerna på vissa kroppspunkter. Denna process är också känd som ett ”muskeltest”. Genom muskeltestet kan vi känna igen vilka känslor och känslor som lagras i vår kropp och arbeta specifikt med dem.

Hur fungerar tillämpningen av känslokoden?

Tillämpningen av känslokoden är relativt enkel och kan göras av vem som helst själva. Följande steg är nödvändiga:

  1. Identifiera problemet eller klagomålet du vill arbeta med.
  2. Testa med händerna på specifika kroppspunkter för att identifiera de oroande känslor och känslor som orsakar problemet.
  3. Arbeta målmedvetet med dessa känslor och känslor genom att lösa upp dem på ett visst sätt. Detta kan göras genom att uttala vissa meningar eller genom att visualisera vissa bilder.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]