Användare av Emotion Code

Emotion Code Users – Hur man släpper blockeringar och förbättrar ditt liv

Emotion Code är en metod som utvecklats för att upptäcka och släppa blockeringar i kroppen orsakade av obearbetade känslor. Dessa blockeringar kan påverka fysisk och emotionell hälsa, vilket gör att du känner dig stressad, utmattad och olycklig.

Genom att tillämpa känslokoden kan användare lära sig att upptäcka och släppa blockeringar för att förbättra sitt välbefinnande och positivt förändra sina liv.

Vad är känslokoden?

Emotion Code är en metod som utvecklats för att upptäcka och släppa blockeringar i kroppen orsakade av obearbetade känslor. Dessa blockeringar kan påverka fysisk och emotionell hälsa, vilket gör att du känner dig stressad, utmattad och olycklig.

Metoden bygger på antagandet att varje kropp har ett energisystem som kan påverkas av blockeringar. Dessa blockeringar uppstår när vi upplever obearbetade känslor som lagras i våra kroppar. Dessa lagrade känslor kan sedan orsaka fysiska symtom, såsom smärta, sömnstörningar, ångest och mer.

Hur fungerar Emotion Code?

Känslokoden utförs genom att utföra muskeltester. Dessa tester gör det möjligt för användaren att upptäcka och släppa blockeringar i kroppen genom att testa vissa muskelreaktioner.

Användare arbetar tillsammans med en terapeut eller coach som hjälper dem att lokalisera och släppa blockeringarna. Terapeuten eller tränaren kommer att utföra muskeltesterna och ställa frågor till användaren för att identifiera blockeringen mer exakt.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]