Hur magnetisk terapi började för över 2000 år sedan.

För mer än 2000 år sedan började människor använda magnetisk terapi. Enligt historiker användes den först i Kina som en läkningsmetod, med invånarna i landet som behandlar sina sjukdomar och sjukdomar med magneter.

Men magnetisk terapi var inte bara populär i Kina. Magneter har också använts som rättsmedel i Indien och Grekland. I Indien placerades till exempel magneterna direkt på huden för att lindra smärta. I Grekland, å andra sidan, användes magneterna för att behandla olika inre organ.

Under de senaste åren har magnetisk terapi blivit en mycket populär läkningsmetod. Numera används den av många människor som en mild och naturlig metod för att lindra smärta och obehag.

Det är fantastiskt att magnetisk terapi redan användes för över 2000 år sedan. Med denna gamla läkningsmetod kan människor idag fortfarande lindra sin smärta och obehag och önska sig ett hälsosammare liv.

Utvecklingen av magnetisk terapi genom historien.

Magnetisk terapi är en gammal praxis som har använts i århundraden för att läka och lindra smärta och obehag. Det är en naturlig läkningsmetod baserad på användningen av magnetfält.

Det finns bevis för att användningen av magneter för att läka och lindra sjukdomar var känd för många århundraden sedan i kinesisk, egyptisk och grekisk kultur. I antiken trodde man till och med att magneter hade helande krafter och att de kunde hjälpa till att bota sjukdomar.

I början av artonhundratalet började forskare studera effekterna av magneter och magnetfält på människokroppen. År 1841 publicerade Dr. Jacques-Arsène d’Arsonval ett viktigt papper om effekterna av magnetfält på människokroppen. Han noterade att användningen av magnetfält kan hjälpa till att lindra olika sjukdomar.

Sedan dess har magnetisk terapi kontinuerligt utvecklats och är nu en etablerad behandlingsmetod. Magnetisk terapi erbjuds nu i många medicinska anläggningar, kliniker och läkarmottagningar och hjälper patienter att lindra smärta och inflammation.

Resultaten av magnetisk terapi är imponerande och det kan vara ett effektivt alternativ till många andra behandlingsmetoder. Det är glädjande att se att denna gamla praxis nu har blivit en modern och effektiv behandlingsmetod.

Varför magnetisk terapi har blivit så populär de senaste åren.

Under de senaste åren har magnetisk terapi blivit alltmer populär: många människor njuter av de potentiella fördelarna det har att erbjuda dem! Vad är speciellt med magnetisk terapi?

Under de senaste åren har magnetisk terapi blivit alltmer populär som en alternativ terapiform. Det handlar om applicering av svaga magnetfält för att förbättra blodcirkulationen och slappna av kroppen. Det finns många potentiella fördelar det erbjuder, från smärtlindring till att förbättra den allmänna hälsan.

Människor i alla åldrar rapporterar om sina framgångar med magnetisk terapi. Det kan ses som en typ av hälsobehandling som kan hjälpa till att slappna av och regenerera kroppen. Det kan bidra till att minska stress och förbättra den totala livskvaliteten.

Dessutom finns det också några vetenskapliga studier som stöder de potentiella fördelarna med magnetisk terapi. Dessa undersöker effekterna av magnetfältet på kroppen och de tillhörande hälsofördelarna.

Det är uppenbart att magnetisk terapi har blivit alltmer populär de senaste åren. Många upptäcker fördelarna med det – och det är lätt att förstå varför! Om du är på en resa för att förbättra din hälsa kan du överväga magnetisk terapi – det kan vara ett underbart stöd!

Den vetenskapliga grunden för magnetisk terapi.

Magnetisk terapi är en lovande ny form av terapi som entusiastiskt tas emot av människor. Det bygger på vetenskaplig forskning som visar att vissa magnetfält kan lindra några av de symtom som är förknippade med olika sjukdomar.

Grunden för magnetisk terapi är antagandet att magnetfält kan påverka kroppsfunktioner. Forskare tror att magnetfält påverkar elektriska aktiviteter i kroppen och därmed kan olika fysiologiska processer stimuleras. Dessa inkluderar cellregenerering, blodcirkulation och frisättning av vissa neurotransmittorer.

Magnetisk terapi har visat sig vara mycket effektiv för att lindra vissa kroniska smärtor. Vissa studier tyder på att magnetfält kan vara användbara vid behandling av artrit, fibromyalgi och andra muskuloskeletala störningar. Magnetisk terapi kan också hjälpa till med huvudvärk, sömnstörningar och andra neurologiska sjukdomar.

Magnetisk terapi är helt säker och har inga kända biverkningar. Många rapporterar snabb och varaktig lindring från smärta och andra symtom. Med denna nya form av terapi kan människor lindra sina symtom utan medicinering och leva ett bättre liv.

De olika typerna av magnetisk terapi och deras tillämpningar.

Magnetisk terapi är en relativt ny teknik som används för en mängd olika medicinska tillämpningar. Det blir alltmer populärt eftersom det är en naturlig och mild behandlingsmetod som inte kräver kemikalier eller droger.

Det finns många olika typer av magnetisk terapi, men de viktigaste är: pulserade magnetfält, statiska magnetfält och intermittenta magnetfält. Var och en har sina egna användningsområden och fördelar.

Pulserade magnetfält är den vanligaste typen av magnetisk terapi. De används ofta för att behandla muskel- och ledvärk, artrit, högt blodtryck och andra kroniska sjukdomar. De kan också användas för att förebygga sjukdom genom att stödja den allmänna hälsan och immunsystemet.

Statiska magnetfält används för att förbättra cirkulationen och slappna av kroppen. De används ofta hos patienter med sömnstörningar, stress, irritabel tarm, kronisk smärta och till och med depression.

Intermittenta magnetfält används främst vid smärtlindring, men de kan också hjälpa till att behandla inflammation och andra medicinska problem.

Sammantaget är magnetisk terapi en effektiv och naturlig behandlingsmetod som kan hjälpa till med många olika medicinska problem. Det är en säker och effektiv behandling som inte kräver kemikalier eller medicinering. Om du letar efter en säker och skonsam behandlingsmetod bör du tänka på magnetisk terapi.

Hur magnetisk terapi kan hjälpa människor idag.

Magnetisk terapi kan hjälpa människor idag att förbättra sin hälsa och öka sitt välbefinnande. Tack vare magnetfältets positiva effekter är magnetisk terapi en säker och effektiv behandlingsmetod som har visat sig på många områden.

Många använder magnetisk terapi för att lindra kronisk smärta, öka deras immunförsvar och förbättra deras allmänna välbefinnande. Denna behandling kan också bidra till att minska inflammation och påskynda läkning av skador.

Magnetisk terapi är ett enkelt och smärtfritt alternativ till många andra behandlingsmetoder och kan utföras direkt på en läkarmottagning eller hemma. Det finns flera typer av magnetisk terapi, och valet beror på patientens tillstånd och önskade resultat. Många människor upplever omedelbar lindring av symtom efter behandling, medan andra behöver några sessioner för att uppnå önskat resultat.

Magnetisk terapi är en säker och effektiv behandlingsmetod som hjälper många människor att förbättra sitt välbefinnande och öka sin hälsa. Tack vare dess positiva effekter är det ett underbart alternativ att lindra smärta och öka välbefinnandet. Med magnetisk terapi kan människor leva ett liv av glädje och hälsa!

Hur magnetisk terapi kan användas i framtiden.

Magnetisk terapi, även känd som magnetisk resonansterapi, kan hjälpa oss att lösa en mängd olika hälsoproblem i framtiden. Fler och fler forskare arbetar med effekten av magnetfält för att utveckla nya behandlingsmetoder.

Potentialen i denna teknik är enorm eftersom den kan användas för både fysiska problem och psykisk ohälsa. Forskare arbetar med att utveckla nya enheter som gör magnetisk terapi mer effektiv och kostnadseffektiv.

Det förväntas att magnetisk terapi kommer att erbjuda många olika fördelar i framtiden. Således kan det användas för att bekämpa smärta, både akut och kronisk, men också för att behandla depression, ångeststörningar, stress och posttraumatiskt stressyndrom.

Dessutom kan magnetisk terapi också användas för att behandla muskel- och ledvärk, sömnstörningar och andra störningar i nervsystemet.

Det är också att förvänta sig att magnetfältterapi också kommer att användas i kosmetika och därmed helt smärtfritt eliminera rynkor eller fläckar.

Det är uppenbart att magnetisk terapi i framtiden kommer att vara en värdefull behandlingsmetod som kan lösa ett brett spektrum av hälsoproblem. Så vi kan se fram emot en lycklig framtid med fler hälsoalternativ!

Intressanta fakta om magnetisk terapi från hela världen.

Magnetisk terapi är en lovande teknik som blir alltmer populär inom modern medicin och alternativ sjukvård.

Det finns många olika typer av magnetisk terapi som används över hela världen. De flesta tekniker syftar till att bestråla kroppen med magnetfält, men det finns andra baserade på användningen av magnetiska armband, innersulor och andra magnetiska produkter.

Det är intressant att se hur magnetisk terapi används i olika delar av världen. I USA och Kanada används det ofta som en behandling för smärta och inflammation. I Kina, Det har använts i många år för att lindra effekterna av stress och trötthet. I Japan används den som en hälsoteknik för att öka det allmänna välbefinnandet.

I Europa används magnetisk terapi i stor utsträckning vid behandling av smärta och inflammation. I Tyskland används det till exempel vid behandling av artrit och andra reumatiska sjukdomar. I Italien används det ofta för att behandla osteoporos och andra ben- och ledsjukdomar.

Det är fantastiskt att se hur magnetisk terapi används i så många delar av världen. Om du vill lära dig mer om den här tekniken bör du kontrollera Internet om lokalt tillgängliga leverantörer. Det finns många olika sätt att skörda fördelarna med magnetisk terapi. Kanske är det helt rätt för dig!

Jordens magnetfält: hur det bildas och hur det påverkar livet

Jordens magnetfält är en mycket komplex kraft som påverkar vår planet och våra liv. Visste du att det uppstår eftersom vår planet ständigt snurrar? Det är en otrolig och viktig kraft som vi är långt ifrån helt förstådda med.

Det är lite som ett osynligt kraftfält som sträcker sig runt hela planeten. Det skapas av rörelsen av planetens flytande järnkärna, som ständigt snurrar. Denna rörelse skapar ett magnetfält som sträcker sig runt hela planeten.

Jordens magnetfält är viktigt eftersom det skyddar oss från skadliga strålar från rymden. Om det inte fanns där skulle det träffa jordens yta med mycket mer strålning och äventyra många former av liv på vår planet.

Men det är inte allt! Jordens magnetfält påverkar också vädret. Det påverkar vindarna och strömmarna som driver våra hav och kan också påverka vår solnedgång.

Det hjälper oss också att orientera oss. Tack vare magnetfältet kan vi använda kompasser för att orientera oss och hitta vår väg i en okänd miljö. Det är en verkligt underbar kraft som på ett tillförlitligt sätt navigerar oss genom livet!

Sammantaget är jordens magnetfält en underbar och magisk gåva som skyddar oss från skadliga strålar, påverkar vädret och hjälper oss att navigera. Det är en otrolig kraft som vi aldrig ska underskatta!

Undersökning av jordens magnetiska variabilitet och dess effekter

Jordens magnetiska variabilitet är ett fascinerande fenomen. Forskare är glada över hur jordens magnetfält förändras över tid och vilken inverkan det har på våra liv.

Det finns många sätt på vilka jordens magnetfält kan förändras. Vissa av dessa förändringar är mycket snabba och kan ha kortsiktiga effekter, medan andra är långsamma och bara utvecklas fullt ut under många år.

För människor kan dessa magnetiska förändringar påverka våra liv på många sätt. De kan till exempel störa kompassernas funktion och göra det svårare att orientera sig. Det kan också bli svårare att upprätta satellitlänkar, och våra satelliter kan få svårare att hålla sig i sina banor.

Men jordens magnetiska förändringar kan också ha positiva effekter. Vissa forskare tror att de kan hjälpa mänskligheten att observera och förstå klimatet. Vi kan också varnas för solstormar och andra farliga händelser som kan utlösas av förändringar i jordens magnetfält.

Det är spännande att se hur jordens magnetfält förändras och vilken inverkan det har på våra liv. Forskare fortsätter att arbeta för att förstå de magnetiska förändringarna och hur vi bäst kan använda dem. Så låt oss fira underverken i jordens magnetiska variabilitet och få ut det mesta av det!

Effekter av klimatförändringar på jordens magnetfält

Forskare har forskat på klimatförändringarnas effekter på jordens magnetfält i många år och har funnit att vissa saker kan förändras. Forskare har funnit att jordens skyddande magnetfält potentiellt kan förändras mer än väntat under de närmaste åren.

Detta innebär att jordens magnetfält kan försämras mer än väntat på grund av klimatförändringar. Detta försvagar den magnetiska skölden, vilket kan leda till fler solstormar och andra farliga atmosfäriska händelser.

Men det finns också goda nyheter: Eftersom jordens magnetfält fortfarande förändras kan det också användas för ny teknik, vilket ger mänskligheten många fördelar. Till exempel kan forskare hitta nya sätt att använda magnetfältet för att lagra och utnyttja energi, vilket kan leda till en grönare framtid.

Även om vissa förändringar inte alltid är bra finns det många sätt på vilka de positiva effekterna av klimatförändringar på magnetfältet kan användas. Därför bör vi alla förbereda oss för de nya utmaningar och möjligheter som klimatförändringarna erbjuder oss. Med en positiv inställning och kunskap om klimatförändringarnas effekter på jordens magnetfält kan vi alla bidra till en bättre framtid.

Påverkan av solstormar på jordens magnetfält

Vad är en solstorm? Hur påverkar det jordens magnetfält? I den här artikeln lär du dig allt du behöver veta om solstormarnas inverkan på jordens magnetfält – och det kommer också att bli mycket roligt!

En solstorm är ett starkt utbrott vid solens yta. Dessa explosioner kan avge energi och elektriskt laddade partiklar, som sedan rör sig genom solsystemet med otrolig hastighet. När de träffar jorden kan de påverka jordens magnetfält.

Jordens magnetfält skyddar oss från skadliga kosmiska strålar och håller oss varma. Det är en komplex kraft som genereras av rörelserna i jordens kärna. När en solstorm når jorden kan den störa planetens magnetfält och ändra riktning.

Vissa solstormar är så starka att de kan störa de geomagnetiska fältlinjerna, vilket kan leda till lokala strömavbrott, kommunikationsproblem och andra störningar i modern teknik. Dessa händelser kallas magnetiska stormar och kan få allvarliga konsekvenser.

Lyckligtvis kan vi lita på att forskarna och teknikerna hjälper till att skydda oss från effekterna av solstormar. De utvecklar och använder satelliter för att observera och spåra stormarna, vilket ger oss prognoser och varningar när en solstorm hotar.

Solstormarnas inverkan på jordens magnetfält är en allvarlig fråga, men det behöver inte vara skrämmande. Tack vare den avancerade tekniken och det hårda arbetet från våra forskare och tekniker kan vi känna oss trygga. Så vi kan luta oss tillbaka och roa oss på vår vackra planet – och vara säkra på att magnetfältet skyddar oss från skadliga solstormar.

Fråga 1: Vad är jordens magnetfält? Svar: Jordens magnetfält är ett osynligt kraftfält som genereras av de dynamiska processerna inuti jorden. Det påverkar rörelsen av elektriskt laddade partiklar nära jorden.

Fråga 2: Varför har jorden ett magnetfält? Svar: Jordens magnetfält skapas genom rörelse av elektriskt ledande material inuti jorden, särskilt i den yttre kärnan, som är gjord av en legering av järn och nickel.

Fråga 3: Hur påverkar jordens magnetfält våra liv? Svar: Jordens magnetfält skyddar oss från farliga partiklar från rymden genom att bilda Van Allen-strålningsbältena. Det tillåter också navigering med kompasser.

Fråga 4: Kan jordens magnetfält försvagas? Svar: Ja, jordens magnetfält har förändrats över tid och kan fortsätta att försvagas eller till och med inverteras under en kort tid i framtiden.

Skillnaden mellan

Om och om igen får vi frågan om skillnaden mellan magduo och magboy.
Den magboy är föregångaren modell av magduo. Magduon är densamma i hanteringen. Han är den betydligt förbättrade efterträdaren.

Den Magduo använder Dynaflux® magnetisk teknik. Dynaflux® magnetisk teknik säkerställer jämn, genomgående intensiv magnetisk täckning. Dynaflux® bygger på ett specifikt arrangemang av flera enkla magneter – det vill än positiva poler möter positiva och negativa poler möter negativa. Detta skapar ett dynamiskt, tredimensionellt energifältnär Kenko MagDuo rullas över kroppen för massage.

Sammansättning

Den magnetiska rullen består av två roterande bollar,som är försedda med massageknoppar.
Bollarna sitter i en slags låda, som fungerar som ett hölje för bollarna när massera.
Så du kan massera kroppsdelar individuellt och selektivt, eller om båda bollarna är förankrade i fallet, kan de rullas över kroppen tillsammans med lätthet.

En lugnande rollmassagesom kan utföras snabbt och alltid och överallt.

Dessutom kan du stänga fallet med ett lock så att din massageapparat förblir ren och lätt att transportera.

Var använder jag magboy eller magduo?

 • Rulla över de delar av kroppen som påverkas av spänning (nacke, rygg, händer, handleder, fötter, kalvar, etc.).
 • Om du vill göra en självbehandling med massage skoter och vill skapa en avkoppling med enskilda bollar, kan du massera din undersida av fötterna, till exempel. Knölarna stimulerar huden och stimulerar även blodcirkulationen.
 • Eftersom den magnetiska scootern är kompakt och lätt, är en applikation lämplig för varje del av kroppen. Med dig själv eller med en partnermassage.
 • Nikken har funnit att ju mer komplext det är, desto mer komplext ett magnetfält, desto effektivare är ett magnetfält, och MagDuo® är förmodligen Nikkens mest effektiva och snabbast verkande magnetiska produkt. Det stöder att frigöra muskelspänningar och lindra stress.

Vad är en massage bra för?

Det är allmänt känt att en massage kan ge lindring om spända muskler och stress skapas.

 • Magduo hjälper dig att lindra spänningar i stressade muskler och leder och lindra stress
 • Massage knoppar är till hjälp för en avkopplande och stimulerande massage
 • genom att använda Dynaflux® magnetisk teknik förbättras djupeffekten.
 • Tack vare sin användarvänlighet med dagens mest sofistikerade naturliga energiteknik, erbjuder det en ännu bättre avkopplingsupplevelse.

Var kan jag köpa magneten?

Du får magduo i butiken www.wellnesshome.24.de

Naturliga lösningar

Slutligen kan vi resa igen och lösa in incitamentet från Nikken:
Vi älskar att upptäcka världen och vi blev inbjudna till en 14 dagars resa med våra barn. Glädjen är så stor.

Vårt mål:

Vi valde Costa Blanca och valde 3 underbara 5-stjärniga orter.
1. Destination: Asia Gardens Hotel & Thai Spa i Finestrat
2. Destination: SH Villa Gardens i Altea
3. Destination: Las Arenas Balneario Resort i n Valencia
För mig som mamma innebär det också att vara på resande fot med barn i 14 dagar att vidta försiktighetsåtgärder om du inte mår så bra.
Vårt naturliga semesterapotek är hanterbart och framför allt en allround = kan användas för en mängd olika värk och smärtor. :-)

 

Vattenförsörjning:

Det börjar med det faktum att vi har våra Pimag flaskor med oss för våra utflykter och flygningen. Vattenflaskan har ett integrerat vattenfilter och därför kan vi alltid dricka rent vatten oavsett var vi befinner oss. Vi behöver inte köpa vatten någonstans – viktigast av allt är att vi kan undvika plastavfall. Detta är riktigt bra och påfyllningen börjar direkt efter säkerhetskontrollen på flygplatsen.

Tillbaka möter flygplan:

I Valencia hyrde vi en hyrbil (Sixt var mycket lätt att nå, prisprestanda var rätt och det var okomplicerat).
Vägen till Costa Blanca är pittoresk. Till höger är bergen, till vänster havet och mellan stigen dekorerade med de mest frodiga apelsin- och citronträden.
Det var en gåva till mina ögon – men åkturen inte för min rygg.
Att sitta på riktigt obekväma platser på planet länge och sedan fortsätta din resa i bilen är vanligtvis inte trevligt.
Jag använder den magnetiska bakplattan, Magflex, redan från början och kan komma till semesterorten helt bekymmerslös. Perfekt.

Är vi på Bali?

Asia Gardens Hotel är ren balsam för själen. Vi är där i fyra dagar. Barn och föräldrar har sina egna rum :-) och vi är bortskämda från första minuten. Oj… Det är så en semester känns efter så lång tid.
Från morgon till kväll kan vi koppla av i de vackra poollandskapen, gå i timmar i den gröna trädgården och äta helt bra. Det finns något att upptäcka överallt. Kois, bananträd, ekorrar… Ja, vi är i Spanien och inte på Bali… Men här är vi i ett visst mikroklimat som helt enkelt lockar underbar flora och fauna. Jag skulle inte ha blivit förvånad om en apa hade hoppat genom palmerna ;-)

Näring på semester:

När det gäller mat: även på semester försöker jag hålla mig till rutinen: dvs korngräsjuice (naturligt grön ;-) ) finns tillgänglig för hela familjen. Jag tar sedan den här med mig i de färdiga portionspåsarna. Det här är super bekvämt.
Senast i SPA blåste det bort mig helt. Denna frid, denna skönhet – en plats att VARA. Det här är precis det ställe jag ville ha.

Fötter erövrar berget:

Fortsätt till Altea och där kan du gå och vandra.
Berget som börjar bakom hotellet är mycket frestande. I daypack kommer naturligtvis den fyllda vattenflaskan, ettmellanmål att äta, plåster, en magnetisk thaler, resten finns där ändå: vi har alla alltid innersulan i skorna = vår energibooster för dagen och bär antingen en kedja (avkoppling för min axel) eller magnetarmband.

Nu kör vi:

En liten tur blir en stor fjällvandring som slutar i 21000 steg. Visst är det utmattande, men våra fötter går bra hela tiden. Inget brännande eller stickande. Juhuuuu… Det är en fantastisk upplevelse med sulorna.
Efter 5 timmar uppför, nedförsbacke och genom (ja exakt ”igenom”) krypande ett hål i berget och tomma vattenflaskor, var faktiskt i slutet av berget en färskvattenkälla där vi alla kunde fylla kallt vatten igen :-) . Paradiset kan alltid vara så.

Ömma muskler, det var tydligt, eller hur?

Jag, som en helt oerfaren vandrare :-), hade naturligtvis en djurmuskel ömhet i mina kalvar redan nästa dag, vår äldsta i låret.
Jag hade nu valet mellan att ligga ner och inte göra någonting ( och gnälla i varje steg ;-) ) eller att göra gott för mig själv att vara i form igen snabbt för att upptäcka området ytterligare. Vi hade verkligen några bra platser på vår önskelista.
Så vad mer måste vårt första hjälpen-kit ge: Vi har Magduo för en magnetisk massage. Så vi rullade av oss om och om igen i några minuter och sedan försvann de ömma musklerna snabbt igen.

Sov i utländska sängar:

Hotellet i Altea är vackert beläget på stranden, men för min smak är sängarna expanderbara och jag saknar alltid min madrass väldigt mycket – kanske är det också lite lugn, för den här gången delar vi ett familjerum. Så jag använder min plan B ;-): Bakplåt och sömnmasken. Så mitt kroppscenter och mitt huvud får fullständig avkoppling och jag är den närmaste passformen och på gott humör.
Det är konstant luftkonditioneringsspelare som springer på hotellen och varken mitt huvud eller min näsa gillar det … Är det också så med dig? Med ögonmasken får jag energiskt stöd direkt på huvudet, eftersom det också finns magneter inuti. Det här är en riktig välsignelse.

Natur, Natur, Natur

Rekommenderas starkt är också vattenfallen i Altea. Ljudet av rinnande vatten, den klara luften, denna vackra natur får oss att slipa om och om igen och andas djupt. Återigen, ren balsam för själen och färskvatten för våra flaskor ;-)
Dagen var bara för att vara lycklig :-)

 

 

Semester blues:

Efter en vecka fortsätter vi till Valencia.
Hotellet är en absolut dröm. Framför oss finns en bred, lång sandstrand. Vi har återigen 2 fantastiska rum och en underbar utsikt över havet.
Vad gör du på ett så bra ställe? korrekt: kör, upptäck … Och ändå mår jag inte så bra den första dagen.
Min mage börjar komma i kontakt, jag har huvudvärk och jag mår bara inte bra. Mina tre män gick sedan ut för att äta ensamma den första kvällen och jag gjorde mig bekväm i min säng.
Magflex magnetplattan – kom nu på magen, sömnmasken på ögonen och magnetsäcken på mitten av bröstet (KG17). På denna punkt slappnar det av mig inom några minuter och får mig tillbaka i balans.
Nästa dag börjar friskt och livligt och vi upptäcker Oceanogràfic, det största akvariet i Europa. Till och med föräldrar är förvånade.
Att besöka konst- och vetenskapsstaden är ett måste. Mitt i staden och ändå i den gröna naturen och omgiven av mycket vatten. Återigen en plats att ta ett djupt andetag och koppla av.

Slutsats: Power gåva

Kopplingen till naturen ger oss styrka, energi, låter oss slappna av samtidigt. Eller hur är det med dig?

Varför är vi inte alltid på de här ställena?

Bara för att vi inte kan. Men vad vi kan göra är att ta hem den här naturen.

holistiska lösningar:

NIKKEN erbjuder lösningar för just detta. Och det är helt briljant. Detta har gett oss så mycket lättnad och minskat vår ”klassiska” medicinkista till NOLL.
Vi har helt enkelt förvandlat vårt hem till ett hälsohem där vi kan leva hälsosamt i 24 timmar.
Vårt semesterapotek erbjuder en naturlig lösning för alla tillfällen och det är väldigt, väldigt viktigt för mig.
Vi kan ansluta holistiskt till naturen, även om vi inte är direkt på plats.
Hur fungerar det egentligen?
Det som är bra för oss i naturen är kopplingen till jorden ( jordens magnetfält), solen (långt infraröd) och den goda luften (negativa joner).
Vi behöver det här för att slappna av och ladda batterierna. Enkelt men tyvärr inte alltid genomförbart.
Och det är just därför NIKKEN har integrerat dessa element i alla sina produkter, så att vi alltid kan ha känslan av ”semester”, så att alla alltid kan leva i den bästa miljön. En plats att regenerera, en plats att ladda om, en plats som förebyggande tar väl hand om oss och återansluter oss till naturen.

– av gästbloggaren Dave Balzer

Alla Nikken-tekniker är baserade på vår naturliga värld. Oavsett om det är magnetisk energi, infraröd eller negativ jonteknik har Nikken tittat noga på naturen och utvecklat sätt att skörda sina fördelar för dig.

Det finns inget mer naturligt än magnetism. I grund och botten är jorden själv en enorm dipolmagnet som överför sitt energiflöde till varje levande varelse på planeten. Detta energiflöde bildar en sköld över hela världen känd som magnetosfären. Magnetosfären skyddar planetens yta från skadlig solstrålning. Skölden själv fungerar i huvudsak som ett filter som gör det möjligt för biokompatierbar ljusenergi att passera igenom. Utan det skydd som jordens magnetiska flöde ger skulle livet som vi känner det förstöras.

Många djur kan känna jordens magnetfält. Detta gäller fåglar, insekter, men också växter och till och med människor. Alla levande saker som reagerar på jordens magnetiska energi har ett protein som kallas kryptokrom. Det är denna molekyl som reagerar på magnetisk energi. Tyvärr har NASA rapporterat att jordens magnetfält försvagas och till och med utvecklar oegentligheter. Nikken har valt att använda dipole permanenta magneter i många av sina produkter för att sakta ner och motverka nedbrytningen av jordens naturliga magnetiska energi.

Solens energi som når vår planets yta består av synligt, ultraviolett och infrarött ljus. De synliga våglängderna av ljus är de som människan kan uppfatta med sina ögon. De står för 40% av den lätta energin som når jordens yta. Ultraviolett ljus kan inte ses av däggdjur och står för 7% av den totala strålningen. Det innebär att infraröd ljusenergi står för 53 procent av den solenergi som når jordens yta. Infrarött ljus är grundläggande för mänskligt liv. Vävnaderna och cellerna i kroppen är inställda på den infraröda energin. De absorberar, använder och till och med avger infraröd energi.

Nikken tillverkar flera produkter som innehåller speciella reflekterande keramiska fibrer. Dessa fibrer kan absorbera ljusenergi och reflektera den tillbaka till användaren som infraröd energi. Som ett resultat kan Nikken stödja och balansera den naturliga infraröda energin i miljön.

Negativa joner finns runt omkring oss. Naturen håller dem i överflöd i skogarna och nära vattenfall. De är en viktig del för välbefinnandet och avkopplingen som upplevs under en promenad i naturen. Det låter som ironi, men negativa joner har en positiv inverkan på välbefinnandet, medan positiva joner gör motsatsen. Hushållsapparater, elektronik och andra heminredning i staden avsar sig positiva joner och kan orsaka trötthet och depression. Följaktligen måste miljön berikas med nya källor till negativa joner för att kompensera för de dåliga effekterna av de positiva jonerna.

Några exempel på Nikken magnetiska produkter med den patenterade DynaFlux® magnettekniken är Kenko mSteps och mStrides innersuler och KenkoTouch®handhållen massageapparat. Reflekterande keramiska fibrer finns i alla Kenko Sleep-produkter som KenkoDream® filt och Naturalst® kudde.

Vår gästbloggare Dave Balzer är teknikkonsult och internationell konsult inom områdena produktutveckling, designteknik, prototyper, tillverkning och regelefterlevnad för ny utrustning. Under de senaste tre decennierna har han arbetat med Nikken i många projekt.Det är vad vi är emot. Sedan 2012 driver han ett eget medicintekniskt företag som tillverkar speciella diagnostiska kit.

Sovrum pool eller magnetisk madrass

De flesta människor som funderar på att få en vattenbädd ofta göra det på grund av deras välbefinnande.
Du vill ha tröst för ryggen – bättre att somna och sova igenom. De lovar mer lyx – eftersom en natts sömn är tyvärr en ouppfylld dröm för miljontals människor.

Varför vi tror att vattenbäddar inte är det bästa valet:

 • mycket höga anskaffningskostnader och anskaffningstid, beroende på kvaliteten för denna långa hållbarhet
 • Underhållskostnader
 • Dagliga elkostnader
 • Underhåll och skötsel
 • tung vikt
 • inte andas
 • ökad svettning
 • enkel disadjusting inte möjligt
 • svårt att komma upp från vattengrottan
 • vända på natten är svårare
 • Miljöaspekt: el / elektrosmog
 • inget stöd för kroppen

I detalj innebär detta:

mycket höga anskaffningskostnader och tid:

beroende på kvalitet, kostnaderna är mycket höga, för detta finns det ofta en lång hållbarhet som tack (med rätt vård).

Arbetet med att inrätta tar mycket tid.
En vattenbädd står inte ens så där. 2-3 timmar bör du planera för åtminstone upplägg och fyllning, plus väntetiden tills vattnet är varmt. Det kan ta 24 timmar till. Det är viktigt att notera att slangarna också rengörs under fyllningen, så att inga bakterier och smuts kommer in i vattenkammaren. Annars kan det börja forma.

Dagliga elkostnader:eftersom vattensängar värms upp för att inte svalna, behöver sängen el och permanent: energi och pengar. Beroende på det installerade värmesystemet finns det också olika dagliga kostnader

Underhållskostnader: Inte bara är elkostnader, men vattnet inuti behöver också vård – detta är inte ovanligt med poolen ;-)
Ingen vill att vattnet i sängen ska välta och det börjar lukta eller alger börjar bildas. .. Din säng eller vatten behöver vårdprodukter regelbundet. Skalet där vattnet är beläget bör också regelbundet underhållas med särskilda medel. Det tar tid.

Tung vikt:upp till 800 kg väger en vattensäng. Vid byte av vatten måste dräneras i förväg (pump eller externt företag) och innan en sådan säng placeras, bör man kontrollera din försäkring och vet lastkapaciteten på golvet.

Icke-andas:På grund av den nedre sängen kan fukten inte fly ner över madrassen, men uppåt.

ökad svettning
Om en säng inte andas, är det nästan förprogrammerat att svettas. Svettningar orsakar alltid rastlös sömn. Du tas ur dina viktiga sömnfaser. Så om du redan är en nattlig tröja på ett eller annat sätt, är det dubbelt värt att överväga hur användbart det är att köpa en vattensäng.

Enkel desjustera inte möjligt; som med vikten ;-)

Svårt att komma upp från vattengrottan:vattenbädden hålls av en fast ram. Vatten har för vana att om du vill sitta ner till exempel, den tyngsta delen,i detta fall, skinkorna, ”ner” hänger. Benen hänger sedan på ena sidan från sängen, rumpan ligger i vattenbädden. Speciellt äldre människor, personer med en stressad rygg,som vill ha ett eller annat sätt liten stam, har det inte lätt att komma ur sängen på morgonen. Förbandet i sängen eller på sängkanten elimineras också.

att vända sig om på natten är svårare: En vattenbädd stöder inte. Alltid de tyngsta kroppsdelar är nere. Att vända sig om är mycket svårare än i en säng med en stödjande madrass. Många tror att vända på natten är viktigt och bra för kroppen eller ryggraden. I de djupa sömnfaserna får vi inte ens veta hur ofta vi faktiskt vänder oss om. Denna naturliga vändning är inte att förväxla med den nattliga rullande fram och tillbaka på grund av dålig sömn. Detta kan undvikas genom rätt sovmiljö.

Miljöaspekt:el /electrosmog

Med en vattensäng? Det gör summan. Människor konsumerar mer och mer energi, med mer och mer energi … För att vi ska ha dessa energier tillgängliga i form av el bränns enorma mängder fossila bränslen. Detta är skadligt för miljön.

inget stöd för kroppen:den underbara flytande känslan bedrar över tiden, eftersom din kropp också vill stödjas. Körper möchte auch gestützt werden Även om du först tror att ryggraden är lättad, är det motsatta fallet. Den starka förlisningen kan anstränga ryggraden och även hindra den viktiga rotationen.
Sedan som beskrivits över alltid sjunker de tyngsta förkroppsligar delar besegrar, en lies vanligt något liknande i en hängmatta. På lång sikt är detta just den attityd som vi försöker undvika.

På grund av värme:
Om du vill ha en vattenbädd eftersom det fryser, det finns bra alternativ: uppvärmning sängkläder, avfuktade, uppvärmda rum, filtar som använder långt infraröd teknik (varken frysning eller svettning!) , varma nattkläder och även varmvattenflaskor.

Vad är det förnuftiga alternativet?

Du vill:

 • sova genom
 • Återställa
 • Stöd till kroppen
 • något andas
 • högkvalitativae-material
 • lång hållbarhet
 • Energiskt stöd
 • Regenerera
 • vara i balans
 • allergisk användarvänlig
 • stabil men ändå lätt att hantera
 • utan el
 • Lätt

Vår Naturest Kenkopad erbjuder dig alla dessa fördelar och mycket mer.

Den magnetiska madrass kuddar förvandla sin nuvarande sovande miljö till en lyxig avkoppling oaspå nolltid. På grund av den balanserade graden av hårdhet, ett stabiliserande ”äggskalstruktur” lager och en exakt stöd samt teknisk (magnetisk energi)toppmoderna,din kroppsvikten kan fördelas optimalt på hela latexliggande yta och din tillbaka samt ditt allmänna välbefinnande väger i balans. Dessutom kan du välja med lämplig Kudde under Påslakan med infraröd teknik.

Du kan läsa mer om våra populära magnet madrass kuddar i vår hälsa guide och blogg.
Vi är också glada att ge dig personligen på temat sömn.

En bra dag börjar kvällen innan.

Vi önskar er en avkopplande, lugn natt!

Fördelar med massage roller

Vem som helst kan behöva en massage från tid till annan eller inte? Obehag och ömma muskler som orsakas av lång gång, hård träning eller bara sitter på jobbet är något alla vill bli av med. Ibland hade jag upp till 3 dagar av tunga ben efter sporten och kände mig ganska ”äldre” (jag fick knappt upp en trappa) än montör.

Bra massage är dyra och du behöver ett möte och inte har massage tillgänglig omedelbart när kroppen faktiskt behöver dem. Dessutom har inte alla en partner hemma som hjälper till.

Tack vare självmassageverktyg som massageskotrar är det enklare än någonsin att hitta lättnad. Dessa verktyg hjälper till att omedelbart lindra träningsvärk och obehag i någon del av kroppen, samtidigt öka blodcirkulationen, rörelseomfång och övergripande flexibilitet. Du kan massera fascia, skämma bort ditt ansikte med individuella massagebollar eller utföra fotmassage. Hennes partner rygg eller rygg kommer att vara tacksam efter att han har haft en magnetisk massage med massage skotrar.

Vi har 3 olika massageskotrar. Var och en är unik och utformad för olika krav.

Få djup vävnad massage hemma

Borta är de dagar då du var tvungen att boka en massös för att få en djup massage. Våra massagekonsulter är idealiska för praktiskt taget alla delar av kroppen och gör att du kan massera stora muskelgrupper själv eller fokusera på knutar eller triggerpunkter i nacke, axlar, armar, ben och fötter. För ytterligare intensitet, de står på väggen (tillbaka) eller på golvet (fotmassage)

Massage skoter MagDuo

Här är några av de unika fördelarsom våra massageskotrar erbjuder:
Kenko MagDuo ®

Ta din massös med dig!
Med en kroppsvikt på endast 106 gram är massageskotern lätt och tillräckligt liten för att få plats i en handväska,sportväska eller handbagage för att lindra stress på språng! Detta är idealiskt för långa flygningardär ditt krav beror på ett längre sammanträde för resor på buss, tåg eller som passagerare i en bil eller för att rulla ut märkbara fläckar efter ett hårt träningspass. Magduo har också visat sig super med många golfare och hockeyspelare, som kunde uppnå avkoppling på så kort tid för att snabbt vara kraftfull igen.

Praktisk magnetisk teknik för upplösning av spänningar

Lätt att använda

Kenko MagDuo® består av två roterande bollar översållad med unika DynaFlux® massageknoppar i en skyddande förvaringslåda. Nikken har funnit att ett fält är desto mer effektivt desto mer komplicerat är det, och MagDuo ® är förmodligen den mest effektiva och snabbast verkande magnetiska produkten av Nikken. Det hjälper till att lindra muskelspänningar och lindra stress.

Bollarna kan också tas ut ur lådan och appliceras individuellt eller tillsammans.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

 • Hjälper till att lindra spänningar och lindra stress under stressade muskler och leder
 • Massageknoppar för en avslappnande, stimulerande massage
 • Kompakt och lätt – för användning för varje karosseri
 • Exklusiv Dynaflux® magnetisk teknik för förbättrad djupeffekt
 • Passar i nästan vilken väska som helst – den optimala stressmördaren på språng
 • Förvaringslåda fungerar som ett fall för både Kenko MagDuoTM bollar under rulle massage
 • Hållbara, hållbara komponenter utformade för lång hållbarhet

En massage kan ge lindring när spända muskler och stress orsakar oss. Men Kenko MagDuo bär denna enkla idé ytterligare – genom att kombinera sin kompakthet och användarvänlighet med dagens mest sofistikerade naturenergiteknik, erbjuder det en ännu bättre avkoppling upplevelse.

Den praktiska Kenko MagDuo består av två bollar översållad med massageknoppar som lätt kan rullas över spända muskler – när som helst, var som helst. På grund av sin kompakta storlek och låga vikt kan produkten appliceras på alla kroppsdelar som
Massage krävs.

Den väldesignade förvaringsboxen fungerar som ett handtag för de två bollarna, som kan monteras på en axel när skyddslocket tas bort. På så sätt kan de rullas över kroppen med lätthet. (Naturligtvis kan Kenko MagDuoTM bollar också användas utan bostäder, individuellt eller tillsammans.)

Det som gör Kenko MagDuoTM särskilt unikt är den exklusiva teknik som används. Dynaflux® magnetisk teknik säkerställer jämn, genomgående intensiv magnetisk täckning. Dynaflux ® bygger på ett specifikt arrangemang av flera enskilda magneter, inom vilka samma magnetiska stolpar möts på flera ställen, det vill, positiva stolpar möter positiva och negativa poler för negativ. Detta skapar ett dynamiskt, tredimensionellt energifält när Kenko MagDuoTM rullas över kroppen.

Målspecifika muskler för trigger punkt lättnad

Skum rullar är på allas mun idag, men med massage skotrar kan du masserasvåråtkomliga områden såsom undersidan av fötterna (plantar fascia), bröstet, axelmusklerna, gluteal muskler och knä senor. Denna förmåga att erbjuda en trigger punkt massage förbättrar din rörelsefrihetgenom att massera snäva ”knutar” som kan begränsa en muskelkontraktion förmåga.

Om du letar efter ett sätt att lindra träningsvärk efter en lång dag på jobbet eller i gymmet, är Kenkotouch eller MagDuo för dig. Det tar knappast upp utrymme märkbart och är tillgänglig snabbt när som helst.

Kenkotouch – Magnetisk massage

KenkoTouch erbjuder dig en innovativ magnetisk massage

 • Rörliga massageknoppar ger en kraftfull, målmedveten massage
 • Lätt att använda-tre inställningar och automatisk avstängning
 • Patenterad DynaFlux®magnet-teknik med 1 600 gauss
 • Automatisk avstängning vid 80 ° c
 • 10 minuter per massagebehandling
 • Internt batteri
 • USB-port

En massage är en beprövad och effektiv behandling för värkande och inflammerade muskler. En bra massage kan ge positiva resultat även i människor som åtnjuter den bästa hälsan.

Denna massageapparat laddas hemma eller på språng

Magcreator (magcreator)

 • Vår tredje massage skoter produkt är MagCreator®
  Upplev en ny dimension av avkoppling
 • Specialdesignade magnethuvud som glider nerför ryggraden med flödande rörelser och lugnar trötta, spända muskler
 • Stötar på ytan ger en extra massageeffekt
 • Högkvalitativa kullager möjliggör flödande, riktade rörelser
 • Massage och magnetisk effekt i en produkt

 

Den avkopplande magnetiska tillbaka massage med vår populära MagCreator® är olik allt du någonsin upplevt.

Prova själv! Ge dig själv och andra en avslappnande massage – behandlingen är mycket enkel.
Vi ger alltid våra kunder en så kallad ”utrullning”. De älskar det (och vi också ;-) ) Hur man rullar ut jag har beskrivit här i blogginlägget.

Den stimulerande effekten av den lilla rullande rörelse, som orsakas av den milda glidande ner av MagCreator® på ryggraden, kommer att få dig att känna dig fräsch och stärkas efteråt. Du behöver inte utöva stort tryck – produkten ger en behaglig tyngd och kan vara ”smör-mjuk” och ”viska-tyst” glida över kroppen.

Den ”utbyggnad” massage, som Nikken är så känd, erbjuder dig möjlighet att uppleva hur lugnande och avkopplande det kan vara att sova varje natt på Nikken sova systemet!

Är magneter allt?

Medan graden av magnetisk täckning är en viktig faktor i magnetiska produkter, är det inte den enda funktionen som gör Nikken magnetisk teknik överlägsen.

Som med alla Nikken magnetiska produkter, en överlägsen produkt skapas från rätt kombination av komfort, Gauss styrka och teknisk design utöver graden av magnetisk täckning. Nikken erbjuder den perfekta kombinationen för aktiva produkter som Sulorna, liksom de magnetiska kuddarna och stödbandageerna.

För varje tillfälle

Nikken har tagit ett stort steg framåt i sin utveckling av magnetiska skär och utformat dessa produkter så att de kan användas när som helst.

mSteg

 • MSteps erbjuder dig stimulerande massageknoppar och Nikken DynaFlux® magnetisk teknik extra komfort och fungerar som en magnetfältgenerator inuti din sko. När du går, den inbyggda DynaFlux® komponenter ändra sin position och generera ett dynamiskt energifält. Det specifika arrangemanget skapar flera vinklar som uppnår ett gapless magnetiskt lock. Stimulera och slappna avfötterna när du går, står eller sitter. Med en Gauss tjocklek på 900, mSteps är idealiska för de skor du behöver i vardagen. Den speciella ytan på mSteps skapar den uppfriskande känslan av fotmassage. MSteps är bekväma och flexibla, men stabila och hållbara.
 • Dessa sulor använder också den negativa jon och långväga infraröd teknik som utvecklats för temperaturreglering – en viktig aspekt av alla skor!

 

Kenko® mStrides

Med vår avancerade DynaFlux®-teknikSulor magnetiska Nikken

Exklusiv DynaFlux® magnetisk spänningsteknik med 800-1 000 gaus

Hållbara, lätta och luftgenomsläppliga material
Negativ jon- och långrränationsteknik

Nikken mStrides är vår senaste innovation i en produktlinje som går tillbaka till våra KenkoInsoles® introducerades 1975. De drar nytta av den avancerade DynaFlux® magnetisk teknik som ökar fältkomplexiteten genom motsatta polariteter. Dessutom erbjuder de en viss grad av dynamisk fältvariation, vilket beror på det faktum att varje magnet har en exakt kontrollerad rörelsefrihet vid varje steg du tar.

I rörelse genererar DynaFlux® magnetisk teknik ett aktivt eller dynamiskt magnetfält med 100-stark magnetisk täckning och en större djupeffekt.

Sulorna är konstruerade för aktiva människor och är tillverkade av ett mjukt, hållbart material. Dessa sulor använder också den långväga infraröd teknik som utvecklats för temperaturreglering – en viktig aspekt av alla sportskor! MStrides har en Gauss styrka på ca 800-1000.

Är sulorna värda sitt pris?

Ja. Bra produkt, mycket goda erfarenheter, evigt hållbara. Hygienisk och märkbar skillnad.

 • Vissa andra tillverkare av sulor hävdar att graden av magnetisk täckning i sina produkter är hög, men den typ av skydd de erbjuder helt enkelt inte stå upp mot Nikken. Vissa magnetiska skär utger sig för att erbjuda 100 magnetiska lock. Ofta är dock hela insatsen helt enkelt en Unipol magnet. Tekniskt sett kan detta kallas en ”100”-storlek täcka, men användningen av en enda Unipol magnet ger bara ett magnetfält vid kanterna av insatsen. Det finns praktiskt taget ingen magnetisk aktivitet på själva ytan.
 • Du kan vara säker på att Nikken DynaFlux skär använder ® magnetisk teknik för att ge 100-stark magnetisk täckning över hela ytan av produkten, vilket ger en hållbar, jämn täckning utan luckor eller svaga punkter. Du kan lita på Nikken sulorna för att ge dig 100 faktiska magnetiska skydd varje gång!

Nikken sulor är den allra första produkten Nikken lanserades på wellness marknaden 1975, revolutionera den. Till denna dag, av goda skäl, en av de mest populära produkterna.

Steg för steg mot välbefinnande :-)

Vad är en utrullning?

Har du någonsin upplevt en utbyggnad? Ja? Då vet du om den fantastiska, underbart avkopplande upplevelse jag skriver.

Nej? Då måste du ge dig själv en. Denna underbara massage gör det möjligt för människor att uppleva hur det känns att vakna upp efter en vilsam natts sömn på Nikken sömnsystem.

Utbyggnaden används av många wellness konsulter för att visa hur du kan känna dig efter en djup sömn. Under tiden använder detta massageverktyg många, många terapeuter stödja tränare för sitt arbete.

Hur man rullar ut med MagCreator:

Du behöver: Kenkopad,Naturest Pillow, MagCreator™ * och KenkoDream Blanket.

1. Se till att din partner tar av större prydnadssaker och, om tillgängligt, bältet för att undvika besvär. Hitta en billig plats på golvet eller soffan och sprida ut Kenko Pad.

2. Be din partner att sätta ansiktet ner på demo pad, armarna vilar vid hans sida. Han bör vila med pannan på Naturest kudden eller sätta huvudet i sidled direkt på dynan.

3. Därefter bestämmer du de tre viktiga punkterna på baksidan:

 • Punkt 1 är på toppen av ryggraden, strax under halsen.
 • Punkt 2 är den mellersta delen av ryggen.
 • Punkt 3 är området i korset på baksidan (även kallad sac).

4. Starta din ansökan genom att hålla MagCreator med båda händerna och rulla från punkt 1 på toppen av ryggraden till punkt 3. Var försiktig,men beslutsam. Upprepa denna rörelse långsamt, glidning och jämnt 15 gånger. Ju långsammare rörelse, desto effektivare resultat. I början bör du bara arbeta med den naturliga vikten av MagCreator utan att utöva en hel del tryck.

5. Be din partner om feedback och öka trycket ner endast i den utsträckning som det känns bra för honom. Roll 15 gånger från punkt 1 till punkt 3.

6. Nästa, MagCreator rullar upp en fjärdedel tur från punkt 3 till punkt 2, försiktigt men säkert trycka ner. Utför denna rörelse synkront med din partners avslappnade andningsrytm.

7. Rulla 20 gånger försiktigt upp och ner på baksidan från punkt 3 till punkt 2.

8. Upprepa avsnitt 6, men denna gång från punkt 2 till punkt 1.

9. Rulla 20 gånger försiktigt upp och ner på baksidan från punkt 2 till punkt 1.

10. När du har slutfört avsnitten 4 till 9 upprepar du hela processen två gånger och ser till att få feedback från din partner efter varje fullständig utrullning.

11. Slutligen, utför en rulle 15 gånger från punkt 1 till punkt 3.

12. Täck din partner nu med Naturest filt,och låt massage kraften i MagCreator arbeta under en tid. Be din partner att vända sig om och ge honom lite tid att vila på dynan och kudden så att han kan känna avkoppling och komfort.

Med Magcreator kan du också utföra en helkroppsmassage från bekvämligheten av ditt hem.

Alltid.

Här kan du läsa mer om sömn i magnetfältet kokong.

Magnetismens historia

Magneter upptäcktes oberoende av antika kulturer i Kina, Egypten och Grekland.

 

De upptäckte att magnetit (den magnetiska järnstenen) lockade järn och alltid pekade i nord-sydlig riktning när roteras fritt. Det första omnämnandet av magnetism finns i ”Book of the Yellow Emperor on Internal Medicine”, som går tillbakatill 2000 f.Kr.

Fram till 1200 f.Kr., egenskaper magnetit användes i Kina och Europa på ett brett spektrum av sätt i navigering, konstruktion och helande.

Den grekiske poeten Homer refererade till magnetit i sina verk runt 800-talet f.Kr.

De grekiska läkarna Hippokrates (460-377 f.Kr.) och Aristoteles (384-322 f.Kr.) beskrev fördelarna med magnetit i sina skrifter och Cleopatra (69-30 f.Kr.) hon sägs ha burit en magnetit på pannaneftersom hon trodde att dess egenskaper arbetade mot åldrande.

Galen (130-200 e.Kr.), den grekiska läkaren som konkretiserade arbetet för dem som representerade grunderna för modern medicin, hänvisar i sina verk till magnetism.

Den persiska läkaren Ali Abbas (930-994 e.Kr.) beskriver användningen av magneter i sin ”Royal Book” – en publikation som skulle användas av läkare för de kommande 100 åren.

I slutet av 1200-talet spelade den franske forskaren Petrus Peregrinus de Maricourt (1220-1270) in magnetfältet i en magnetisk järnsten med hjälp av en kompass och rapporterade om sina fynd i ”Epistola de Magnete”(Letters on Magnetism).

Den schweiziska läkaren och alkemisten Paracelsus (1493-1543) främjade användningen av magneter i hela Europa.

Den engelska forskaren William Gilbert (1544-1603) var domstolläkaren av drottning Elizabeth I och skrev sex volymer berättigade ”De Magnete” (Om magneten). I sitt arbete gjorde Gilbert det häpnadsväckande påståendet att jorden är en gigantisk sfärisk magnet med nord- och sydpoler.

I denna del av historien upptäcktes betydande nya länder och många strider vanns till sjöss. Det är därför ingen tillfällighet att forskarna var mycket chockade på 1600-talet när de märkte att kompassnålens riktning sakta skiftade i årtionden.

Edmund Halley (1656-1742), en engelsk astronom känd för sin teori om kometernas banor, misstänkte att jorden består av lager, som var och en är självständigt magnetiserad och långsamt roterar tillsammans med de andra.

Den österrikiske fysikern Franz Mesmer (1734-1815) hävdade att”alla kroppar är magneter som kan kommunicera denna magnetiska princip”. Hans teorier gjorde användningen av magneter populära i terapeutisk medicin av 18th century.

År 1795 tilldelades den amerikanske läkaren Elisha Perkins ett amerikanskt patent för en magnetisk apparatur, som han hade utvecklat för användning på människor och hästar.

Den danske fysikern Hans Christian Oersted (1777-1851) var den första att upptäcka 1820 att elektricitet och magnetism är relaterade. Oersted bekräftade Gilberts teorier i ämnet och lade grunden för den mer komplexa utvecklingen av elektromagnetism av den franske vetenskapsmannen André Marie Ampere (1775-1836).

Den engelske fysikern Michael Faraday (1791-1867) var den första att börja tolka teorierna om Oersted och Ampere och använde sina kunskaper för att bygga den första elmotorn. Detta skulle leda till en mängd uppfinningar som förändrade den moderna världen, från vattenkraftverk till blygsamma tvättmaskiner.

Den Den tyske forskaren Alexander von Humboldt (1769-1859) – som är namngiven som en av grundarna av den moderna geografin – slog sin tyska kollega och en av sin tids största matematiker. Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) vid ungefär samma tidpunkt för att använda sin talang för att lösa gåtor magnetism. Fram till denna tid hade endast riktningen av magnetisk kraft mätts. Gauss hittade en metod som tillät honom att mäta den magnetiska styrkan med hjälp av en annan magnet han använde.

År 1886 annonserade den amerikanske läkaren C.J. Thacher en rad magnetiska plagg i sin katalog. Ungefär samtidigt gjorde amerikanen Robert Bartholow några intressanta observationer på magneter placerade direkt på huden,och noterade dem i sin bok ”Medical Electricity”.

År 1929 gjorde den japanska geofysikern Motonori Matuyama (1884-1958) en viktig upptäckt när han undersökte spåren av jordens magnetfält i vulkanisk sten. Han drog slutsatsen att jordens magnetfält måste ha vänt sin polaritet flera gånger under de senaste två miljoner åren.

År 1976 utvecklade den japanska läkaren Kyoichi Nakagawa, baserad på sin forskning om konsekvenserna av det moderna livet, en teori som han kallade ”magnetfältbristsyndrom”.

Under 1900-talet utvecklades nya och starkare magneter, inklusive sällsynta metallmagneter på 70- och 80-talet. Dessa nya magneter är viktiga för teknik- och industrisektorerna och väcker nytt intresse för användning av magneter inom komfort och support.

År 1997 genomförde Dr Carlos Vallbona en studie av magneter vid Baylor Institute of Rehabilitation Research, känd som Baylor Study.

År 2003 lanserade Nikken PalmMag™ – en revolutionerande produkt med hjälp av en ny typ av magnetisk teknik som kallas tvåaxlig magnetisk rotation.

Detta följs av många ytterligare framsteg i utvecklingen av magnetisk teknik på NIKKEN samt dess omvandling till produkter för dagligt bruk.