,

Komponenter i vårt vatten

Vatten är livsviktigt för alla levande varelser och ändå vet vi lite om vår livsviktiga vätska.

Komponenterna i vattnet(vi talar här om kranvatten/dricksvatten)?

Vad är vatten:

Vatten består av 2 delar väte och 1 del syre.
Vatten är den vanligaste kemiska föreningen på planeten jorden och den viktigaste föreningen för bildandet av liv och överlevnaden av livet.
Eftersom vatten är ett lösningsmedel, innehåller det fortfarande många främmande ämnen.

Annat namn för vatten:

H2o

Var kommer vatten ifrån:

Vatten är en vattenlösning och finns i magsafter samt i blodet.

Vattenegenskap:

Beroende på vattentätheten kan det frysas (is), vätska och gasformigt (moln).

Vilka främmande ämnen/ämnen fortfarande förekommer i den:

Det beror på miljön den kommer ifrån.
Dricksvatten innehåller många näringsämnen som är viktiga för vår kropp för att den ska fungera optimalt. Vatten kan också vara skadligt för hälsan på grund av föroreningar och föroreningar.

Vilka näringsämnen är i ledning eller Dricksvatten?

Mineraler och spårämnen:

Vi behöver dem för att upprätthålla våra kroppsfunktioner (se ämne mer: Vilka mineraler och spårämnen gör) Av mineraler behöver vi mer än från ”spår” element.
bland annat behöver vi följande mineraler:kalcium, magnesium, kalium, natrium, järn och sulfat
Spårelement är t. ex.: zink, fluor och järn

Dessa näringsämnen påverkar viktiga funktioner i vår kropp och utgör grunden för många processer i cellerna och vävnaderna. Ofta innehåller dricksvattnet inte de nödvändiga näringsämnena eller är det dessutom förorenat med föroreningar, så att ofiltrerad kranvatten inte skulle tillräckligt täcka det dagliga behovet av mineraler och spårämnen.
Vatten filtersom rengör vattnet och berika det med mineraler och spårämnen skulle ha hjälpt.
Vilka föroreningar kan förekomma i vattnet?
Tyvärr finns det också många föroreningar i kranvatten. Vårt vatten behandlas, men det färdas också en lång väg genom rören, som också kan lägga föroreningar i vattnet och många saker kan inte filtreras av de filtersystem som används.

Bland annat:

-läkemedelsrester/läkemedel och parasiter. Det finns tillfällen när de är försökte döda dem med klor, men många är resistenta mot det och vi har också klor tillbaka i vattnet.

Användningen av hushållsvatten filter kan motverka detta.

-giftiga tungmetaller: Detta beror ofta på gamla linjer. Såsom bly, koppar och arsenik
Föroreningar från jordbruket: till exempel bekämpningsmedel. Dessa går in i vattnet via den behandlade åkermarken.

Sammanfatta:

Vatten är avgörande för oss. Vi behöver leva (som är levande vatten) , rent vatten för att växa frisk. Så att vår kropp kan fungera korrekt.
Eftersom tyvärr föroreningar finns också i vattnet nuförtiden, är det lämpligt att filtrera ditt eget vatten hemma, så att det är fritt från droger, klor, bly, etc. och rik på mineraler och spårämnen.

Vi vill i detta skede tillägga: den tyska dricksvattenförordningen reglerar tillåtna gränser för ingredienser i dricksvatten, och dessa kontrolleras också regelbundet. Ändå finns det inga gränsvärden för olika föroreningar och vattnet kan absorbera ytterligare föroreningar på vägen från vattenverket till sitt hem.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]