Lös upp känslokod hjärtvägg – En guide

Hjärtväggen är en metod som utvecklats av Dr. Bradley Nelson för att upptäcka och lösa känslomässiga skador och blockeringar i kroppen. Genom att lösa upp dessa blockeringar kan det fysiska och emotionella välbefinnandet förbättras. I den här artikeln kommer vi att ge dig en guide om hur du själv tillämpar känslokoden för att lösa upp din hjärtvägg.

Vad är en hjärtvägg?

En hjärtvägg är en samling känslomässiga skador och blockeringar som manifesterar sig i hjärtområdet. Dessa skador kan orsakas av traumatiska händelser, såsom separationer, förluster eller skador. Men de kan också uppstå från mer subtila händelser, såsom konstant kritik eller avslag. En vägg i hjärtat kan få dig att bli känslomässigt avlägsen, rädd för närhet eller ha svårt att uttrycka dina känslor.

Hur fungerar känslokoden?

Känslokoden bygger på antagandet att varje kropp har ett energifält och att känslomässiga skador och blockeringar kan påverka detta energifält. Genom att hitta och lösa upp dessa blockeringar kan energifältet åter sättas i balans. Känslokoden använder begreppet ”muskeltest”, där muskelspänning används som en indikator på förekomsten av blockeringar.

Steg-för-steg-instruktioner för att använda känslokoden

  1. Hitta en lugn miljö där du är ostörd.
  2. Föreställ dig att du håller en imaginär sfär i dina händer. Denna sfär symboliserar ditt energifält.
  3. Tänk på ett specifikt ämne eller en person som stör dig. Fråga dig själv om det finns en känslomässig skada eller blockering relaterad till detta ämne eller person i ditt energifält.
  4. Testa din muskelspänning genom att försöka pressa bollen i dina händer.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]