, , , ,

Regenerering med Nikken

Förnyelse
En värld av energier

Magnetism i vår miljö det magnetiska fältet av jorden är en integrerad del av den naturliga miljön av alla levande organismer. Det är dock föremål för förändringar och, med tiden, det till och med vänder sin polaritet. Under de senaste 150 åren har människan skapat en alltmer elektromagnetisk miljö: elektricitet, television, radio, mobiltelefoner och andra elektriska apparater ger en modern miljö som penetreras av elektromagnetiska fält.

Energi för livet

I årtusenden har den stora betydelsen av våra kropps energier varit kända i österländska kulturer – akupunktur är bara ett exempel. Idag vet vi att bioelektriska system för kroppen är lika grundläggande som dess biokemi. Även om de effekter som elektromagnetiska fält har på vår hälsa i vår moderna värld fortfarande är föremål för forskning och påverkar enskilda människor på olika sätt, är electrosensitivity nu på båda sidor om Atlanten Officiellt erkänd som en känslighets reaktion.

Stöd för våra naturliga energier

I mer än 35 år har Nikken utvecklat innovativa magnetiska teknikersom stödjer vår kropp genom en idealisk miljö och bidra till att säkerställa balans och avkoppling i vår stressiga värld.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]