Utbildning som en Emotion Code Practitioner – Vägen till fri emotionell ballast

Känslor är en viktig del av våra liv. De påverkar våra tankar, känslor och handlingar och kan ha antingen en positiv eller negativ effekt på oss. Men vad händer när negativa känslor, som ilska, sorg eller rädsla, förblir obearbetade i våra kroppar och gör livet svårt för oss? Det är här träning för att bli en Emotion Code Practitioner kan hjälpa.

Emotion Code är en metod genom vilken emotionell ballast kan avslöjas genom riktade frågor och muskeltester och sedan tas bort med riktade tekniker. Denna process leder till en märkbar förbättring av välbefinnandet och kan till och med lindra fysiskt obehag.

Vad är känslokoden?

Emotion Code är en metod som utvecklats av Dr. Bradley Nelson och bygger på antagandet att varje människa är en energikropp som påverkas av tankar, känslor och känslor. Negativa känslor som inte uttrycks eller bearbetas kan manifestera sig i form av känslomässiga förvecklingar eller ”fångade känslor” i kroppen och orsaka skador där.

Med hjälp av känslokoden kan dessa känslomässiga förvecklingar avslöjas och tas bort med riktade tekniker. Denna process leder till en märkbar förbättring av välbefinnandet och kan till och med lindra fysiskt obehag.

Vad kan jag förvänta mig i utbildningen för att bli en Emotion Code Practitioner?

Utbildningen till Emotion Code Practitioner innehåller både teoretiskt och praktiskt innehåll. I de teoretiska enheterna lär du dig allt som är värt att veta om bakgrunden och de möjliga tillämpningarna av känslokoden. Du kommer att lära dig de olika stegen i processen och lära dig att avslöja och ta bort känslomässigt bagage genom riktade frågor och muskeltester.

I de praktiska enheterna har du möjlighet att tillämpa de tekniker du har lärt dig på grundval av fallstudier och att utbyta idéer med andra deltagare.

Känslokoden – vad är det och hur man lär sig det?

Känslokoden är en metod som utvecklats för att lösa upp stressiga känslor och känslor lagrade i vår kropp. Denna metod utvecklades av Dr. Bradley Nelson och gör det möjligt att upptäcka och lösa upp blockeringar i kroppen orsakade av negativa upplevelser, traumor och stressiga känslor. Känslokoden gör det möjligt att lindra eller till och med helt eliminera de fysiska och känslomässiga symptomen som orsakas av dessa blockeringar.

Vilka är fördelarna med känslokoden?

Känslokoden erbjuder många fördelar, både på fysisk och känslomässig nivå. Några av dessa fördelar är:

  • Lindring av fysiska symtom som smärta, obehag och utmattning
  • Förbättra känslomässig hälsa genom att lösa upp stressiga känslor och känslor
  • Stöd i att hantera trauma och svåra upplevelser
  • Öka självförtroendet och själveffektiviteten
  • Stöd för att uppnå personliga mål och drömmar

Hur fungerar känslokoden?

Känslokoden fungerar utifrån antagandet att varje kropp har ett ”energifält” som påverkas av tankar, känslor och känslor. Negativa upplevelser, trauman och stressiga känslor kan orsaka blockeringar i energifältet som leder till fysiska och känslomässiga symtom. Känslokoden gör det möjligt att upptäcka och lösa upp dessa blockeringar genom att ställa specifika frågor och påverka energifältet med händerna.

Hur lär man sig känslokoden?

Om du vill lära dig känslokoden finns det flera alternativ. En möjlighet är att delta i ett seminarium eller en utbildning där metoden lärs ut av erfarna utbildare.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]